Antiikin Rooman johdantokurssi

Kuukauden mittainen antiikintutkimuksen johdantokurssi on suunnattu perus- ja aineopintoja suorittaville opiskelijoille. Kurssi on tarkoitettu perusjohdatukseksi  antiikin Rooman historiaan, topografiaan ja materiaaliseen kulttuuriin antiikintutkimuksen eri lähdeaineistoihin ja metodeihin. 

Kurssi sijoittuu syys-lokakuuhun, akateemisen vuoden I periodiin, ja se vastaa yliopistollisena suorituksena 10 opintopistettä. Kurssin suorittamiseen sisältyy suullisia ja kirjallisia töitä.

Jokaiselle johdantokurssille valitaan seitsemän opiskelijaa suomalaisista korkeakouluista. Osallistujille myönnetään stipendi ja ilmainen asuminen instituutissa. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita ennen kaikkea antiikista ja sen jälkivaikutuksesta keskiajalla ja myöhemmin ja jotka suorittavat aineopintoja jossakin seuraavista aineista: arkeologia, historia, klassillinen filologia (tai vastaava) ja taiteiden tutkimus.

Kurssin ohjelmaan kuuluu tutustuminen Rooman ja sen lähiympäristön tärkeimpiin antiikin ja keskiajan muistomerkkeihin ja monumentteihin sekä arkeologisiin alueisiin ja museoihin. Lisäksi kurssiin kuuluu luentoja Rooman ja Italian topografiasta, historiasta, epigrafiikasta, esineellisestä kulttuurista, taidehistoriasta ja tutkimusmetodeista. Kokopäiväretkiä tehdään etruskialueille, Ostiaan ja Tivoliin sekä useamman päivän retki Campaniaan. Kurssilaisten tehtäviin kuuluu tehdä kurssin aikana lyhyt kirjallinen työ ja esitellä suullisesti jokin kohde: rakennus, esine, henkilö, paikka tms. Kurssin vetäjinä toimivat instituutin johtaja ja tutkijalehtori, mutta sen opetukseen osallistuvat myös muut instituutin piirissä toimivat henkilöt.

Kurssin hakuaika on yleensä maalis–huhtikuussa. Avoimesta hausta ilmoitetaan etusivulla.

Kursdeltagere i Pompeji.