Arkkitehtuurikurssi

Arkkitehtuurikurssi ”Grand Tour” on arkkitehtuurin historiaan ja erityisesti antiikin arkkitehtuuriin ja sen jälkivaikutuksiin keskittyvä kaksivuotinen kurssi, joka on suunnattu kaikille Suomen arkkitehtiosastojen opiskelijoille. Ensimmäinen kurssi järjestettiin vuosina 2009-2010.

Kurssi alkaa touko- tai kesäkuussa Tammisaaressa vietetyllä johdanto- ja intensiiviviikolla, johon valitaan 20 opiskelijaa. Intensiiviviikon tavoitteena on perehdyttää opiskelijat antiikin arkkitehtuurin ja kulttuurin vaikutukseen länsimaisessa arkkitehtuurissa.

Viikon aikana kuullaan suomalaisten arkkitehtuurin ja arkeologian asiantuntijoiden luentoja länsimaisen arkkitehtuurin historiasta antiikin näkökulmasta ja sen vaikutuksesta nykypäivään asti. Kurssiohjelmaan kuuluu myös arkkitehtuuria käsitteleviin teoksiin tutustumista, piirrosharjoituksia sekä retki kohteisiin, joissa 1700-luvun Grand Tour -vaikutteet näkyvät suomalaisessa rakentamisessa ja maisema-arkkitehtuurissa.

Ensimmäisen vaiheen opiskelijoista valitaan seitsemän osallistumaan Italiassa vietettävään kuukauden kurssiin, joka alkaa elokuussa. Kurssin aikana vieraillaan erilaisilla antiikista nykypäivään ajoittuvilla kohteissa eri puolilla Italiaa.  Kohdevierailuihin kuuluu myös piirustusharjoituksia.

Tammisaaren osio vastaa yliopistollisena suorituksena 5 opintopistettä ja Italian osio 10 opintopistettä, mutta opiskelijoiden on sovittava korvaavuuksista omilla laitoksillaan. Tammisaaressa opiskelijoille järjestetään maksuton täysihoito; Italiassa järjestettävällä kurssilla maksetaan opiskelijoiden matkat, majoitus ja pääsymaksut vierailukohteisiin.

Kolmannessa vaiheessa kurssin aikana tuotetusta aineistosta eli piirustuksista ja vapaavalintaisesta aiheesta kirjoitetuista esseistä kootaan näyttely ja kirja.

Kurssin koordinaattorina ja vetäjänä toimii TkT, arkkitehti SAFA, FM Juhana Heikonen. Kurssi järjestetään yhteistyössä Waldemar von Frenckells stiftelsen kanssa.

Kurssille on haku parittomien vuosien maaliskuussa. Avoimesta hausta ilmoitetaan etusivulla.

Grand Tour 2019-kurssin julkaisu

Antiikin raunioita.
Arkkitehtikurssilaisia Tivolin Villa Adrianassa.