Villa Lantes vänner

Villa Lanten ystävät – Villa Lantes vänner ry är en ideell organisation som understöder verksamheten vid Finlands Rom-institut och främjar kunskaper om antikens och Italiens kultur.

Tack vare medlemsavgifter och sin verksamhet kan föreningen Villa Lantes vänner årligen bevilja ett arbetsstipendium i Rom för en doktorand. På detta sätt stöder föreningen årligen verksamheten vid Finlands Rom-institut.

För sina medlemmar ordnas Villa Lantes vänner föredrag, utställningsrundor, konserter och resor.

På föreläsningarna presenterar forskare och konstnärer sitt arbete på Villa Lante, eller de nyaste forskningsrönen inom forskning om antiken och Italiens kultur. 

Mer information om vänföreningen och hur man blir medlem finns på föreningens webbplats.