Villa Lanten Ystävät

Villa Lanten ystävät ry on voittoa tavoittelematon järjestö, joka tukee Suomen Rooman-instituutin toimintaa ja tekee tunnetuksi antiikin ja Italian kulttuuria.

Jäsenmaksujensa ja toimintansa avulla Villa Lanten ystävät ry pystyy myöntämään vuosittaisen apurahan Roomassa tehtävään väitöskirjatutkimukseen, ja yhdistys tukee niin ikään vuosittain Suomen Rooman-instituutin toimintaa.

Villa Lanten ystävät ry järjestää jäsenilleen esitelmätilaisuuksia, näyttelykierroksia, konsertteja, juhlia ja matkoja. Yleisöluennoilla tutkijat ja taiteilijat kertovat Villa Lantessa tekemästään työstä, antiikin ja Italian kulttuureista sekä antiikintutkimuksen uusista tuulista. 

Lisää tietoa yhdistyksestä ja sen jäseneksi liittymisestä saa yhdistyksen kotisivuilta.