Säätiö

Suomen Rooman-instituutin toimintaa ylläpitää ja kehittää Suomessa rekisteröity säätiö Institutum Romanum Finlandiae sr. 

> Säätiön säännöt (pdf)

HALLITUS

Ylintä päätösvaltaa säätiön ja instituutin asioissa käyttää säätiön hallitus. 

Hallituksen muodostavat vuonna 2024 seuraavat henkilöt:

 • Dosentti Katariina Mustakallio (puheenjohtaja)
 • Senior fellow Timo Viherkenttä (valtuuskunnan puheenjohtaja)
 • OTT Sakari Wuolijoki (varapuheenjohtaja)
 • Professori Kirsi Saarikangas (varapuheenjohtaja)
 • Vararehtori Marjo Kaartinen
 • Johtaja Kalle Korhonen
 • Professori Mika Lavento
 • Professori Päivi Pahta
 • Apulaisprofessori Panu Savolainen
 • Sijoitusjohtaja Kari Vatanen

VALTUUSKUNTA

Säätiön ja instituutin toimintaa tukee ja edistää myös valtuuskunta, joka koostuu humanististen tieteiden, taiteiden sekä koululaitoksen ja talouselämän edustajista. Valtuuskunnan muodostavat vuonna 2024 seuraavat henkilöt:

 • Senior fellow Timo Viherkenttä (puheenjohtaja)
 • Johtaja Tuija Brax (varapuheenjohtaja)
 • Toimitusjohtaja Mikko Myllykoski (varapuheenjohtaja)
 • Professori Antti Arjava
 • Instituutin johtaja, dosentti Ria Berg (itseoikeutettu jäsen)
 • Toimitusjohtaja Stefan Björkman
 • Professori Christer Bruun
 • Ylikirjastonhoitaja emeritus Kai Ekholm
 • Ylikirjastonhoitaja Cecilia af Forselles
 • Tutkimusjohtaja Päivi Happonen
 • Professori Tuomas Heikkilä
 • Hallituksen puheenjohtaja Erkki Helaniemi
 • Säveltäjä Eero Hämeenniemi
 • Hallintojohtaja Esa Hämäläinen
 • Opetusneuvos Kristina Kaihari
 • Päätoimittaja Matti Kalliokoski
 • Professori Arja Karivieri
 • Rehtori Jukka Kola
 • Toimitusjohtaja Hille Korhonen
 • Kansanedustaja Hanna Kosonen
 • Taiteilija, professori Tero Laaksonen
 • Pääsihteeri Tuomas M.S. Lehtonen
 • Laamanni Pekka Merilampi
 • Professori Outi Merisalo
 • Akatemiatutkija Timo Miettinen
 • Toimitusjohtaja Marjo Miettinen
 • Asiamies Arto Mäenmaa
 • Tietokirjailija Marjo T. Nurminen
 • Professori Heikki Pihlajamäki
 • Kuvataiteilija Mari Rantanen
 • Valtiosihteeri Laura Rissanen
 • Rehtori emerita Aino Sallinen
 • Yksikön johtaja Liisa Savunen
 • Lehtori Virpi Seppälä-Pekkanen
 • Tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen
 • Rehtori Raija Vahasalo
 • Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen
 • Toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila

Hallituksen ja valtuuskunnan sihteerinä toimii säätiön asiamies.