Harjoittelijaksi instituuttiin

Harjoittelu instituutissa tarjoaa vuosittain 2-4 korkeakouluopiskelijalle näköalapaikan Suomen vanhimman tiedeinstituutin toimintaan ja kansainväliseen tiede- ja kulttuurimaailmaan.

Harjoittelijan tehtäviin voi valittavan henkilön omista edellytyksistä riippuen kuulua esimerkiksi instituutin toiminnan ja historian esittelyä vieraileville ryhmille, viestintätehtäviä (erityisesti sosiaalisen median päivityksiä), tieteellisen henkilökunnan tutkimuksen avustamista, instituutin asukkaiden neuvontaa, avustamista kirjaston hoidossa, osallistumista seminaarien järjestelyihin, käännöstehtäviä, asiakaspalvelua ja päivittäisiä toimistorutiineja. Toivomme hakijoilta hyvää italian kielen suullista ja kirjallista taitoa, kiinnostusta humanistiseen alaan sekä hyviä sosiaalisia ja tietoteknisiä taitoja.

EDUFI-harjoittelupaikkaa instituutissa voi hakea syyskuun tai helmikuun organisaatiohaussa.

Helmikuun hakukierros alkaa 27.2.2024 ja päättyy 12.3.2024. klo 16.15. Hakukierroksella etsitään harjoittelijaa aikavälille 1.9.2024–31.1.2025.