Julkaisut

ACTA INSTITUTI ROMANI FINLANDIAE

Instituutilla on oma julkaisusarja Acta Instituti Romani Finlandiae. Siinä julkaistaan instituutin johtajien tieteellisten työryhmien tutkimuksia, konferenssijulkaisuja sekä muuta instituutin pääalojen piiriin kuuluvaa tutkimusta.

Opuscula Instituti Romani Finlandiae

Instituutti julkaisi 1980-luvulla neljä volyymiä sarjaa Opuscula Instituti Romani Finlandiae, jossa ilmestyi instituutin jäsenten tieteellisiä artikkeleita ja instituutissa pidettyjä yleisöesitelmiä. Viides volyymi on vuonna 2016 julkaistu pamfletti humanisten tutkimuksen arvosta.

MUUT JULKAISUT

Sarjojen lisäksi on julkaistu yksittäisiä teoksia muun muassa Villa Lanten historiasta.