Föredag på Villa Lante under våren 2023

Picture of person holding a lecture at Villa Lante with audience in the foreground.

Ungefär en gång i månaden ordnas det föreläsningstillfällen på Villa Lante som är öppna för allmänheten. Föredragshållarna är finländska eller italienska forskare som är verksamma inom institutets forskningsområden. Evenemangens språk är i huvudsak italienska. Föredragen spelas in och kan ses i efterhand på institutets YouTube-kanal.

vårens föredrag

25.1. kl. 18
Luciana Jacobelli: Napoli, Pompei e il Vesuvio attraverso lo sguardo delle viaggiatrici del Grand Tour

15.2. kl. 18
Petra Pakkanen: From Skins to Leather: Tanning in Ancient Greece

15.3. kl. 18
Anna Anguissola: Nuove ricerche nella Regio II di Pompei. Le indagini del progetto PRAEDIA

12.4. kl. 18
Giulia Baratta: Tra numeri e parole: archeologia di un gioco tardo-repubblicanoMuokkaa