Apurahat

Instituutti tarjoaa yhteistyössä muiden säätiöiden ja yhdistysten kanssa vuosittain neljälle nuorelle tutkijalle apurahan, asunnon ja tukiverkoston Roomassa tehtävää tutkimusta varten. Lisäksi instituutti on mukana TelepART tiede-ohjelmassa, jonka kautta tutkijat voivat hakea tukea matkakauluihin.

Avoimista hauista ilmoitetaan etusivulla.


Wihurin stipendiä on jaettu yhteistyössä Jenny ja Antti Wihurin rahaston kanssa vuodesta 1965 lähtien. Se on tarkoitettu vuoden työskentelyyn Roomassa jollain instituutin keskeisellä alalla tutkimustaan tekevälle tohtorikoulutettavalle.

Wihurin stipendiaatti 2020-2021

Instituutti myöntää vuosittain kolmen kuukauden matka-apurahan pääalojensa post doc -tutkijalle Roomassa tehtävää tutkimustyötä varten. Stipendin on mahdollistanut yksityisten lahjoittajien tuki Suomen Rooman-instituutin tutkimukselle.

Post doc -stipendiaatti 2020

Konstsamfundetin kanssa yhteistyössä jaettava matka-apuraha on tarkoitettu kolmen kuukauden työskentelyyn Roomassa jatko-opiskelijalle, post doc -tutkijalle tai vastaavalla koulutusasteella tutkimusta tekevälle.

Amos Anderson -stipendiaatti 2020

Instituutin ystäväyhdistys Villa Lanten Ystävät ry on jakanut omaa stipendiään vuodesta 1989 lähtien. Se on tarkoitettu neljän kuukauden työskentelyyn Roomassa jollain instituutin keskeisellä alalla tutkimustaan tekevälle tohtorikoulutettavalle.

Villa Lanten Ystävien stipendiaatti 2020

TelepART-apurahaa voivat hakea Suomessa asuvat tutkijat Italiaan suuntautuvia matkoja varten. Apurahaa myönnetään tutkijoille, joiden tutkimuskohteena on antiikin tai keskiajan historia, klassinen filologia, klassinen arkeologia, taidehistoria tai jokin muu humanistinen tieteenala, joka liittyy Italiaan.

Lue lisää TelepART-ohjelmasta

hahmoApurahat