Opuscula Instituti Romani Finlandiae

Instituutti julkaisi 1980-luvulla neljä volyymiä sarjaa Opuscula Instituti Romani Finlandiae, jossa ilmestyi instituutin jäsenten tieteellisiä artikkeleita ja instituutissa pidettyjä yleisöesitelmiä. Viides volyymi on vuonna 2016 julkaistu pamfletti humanisten tutkimuksen arvosta.

Sarjan volyymejä 1-4 voi tilata osoitteesta:

Edizioni Quasar Via Ajaccio 43 00198 Roma (ITALIA) http://www.edizioniquasar.it