Antiikin perintö länsimaisen rakennustaiteen historiassa: haku Grand Tour -kurssille 2021

Kurssi on suunnattu lähtökohtaisesti opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet arkkitehtuurin historian peruskurssit. Kurssi on kaksiosainen, joista ensimmäinen osa on täysin maksuton opiskelijoille 23.8.– 29.8.2021 Raaseporissa, Tammisaaren keskustassa.

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa arkkitehtiopiskelijat antiikin rakennusperinnön vaikutukseen myöhemmässä rakennustaiteessa, laajentaa heidän käsitystään rakennusperinnön merkityksestä eri aikoina, tutustuttaa opiskelijat Suomen Rooman-instituutin toimintaan ja tarjota unohtumattomia kokemuksia myös antiikin alkulähteillä.

Ohjelmassa on aamusta iltaan eri osa-alueiden asiantuntijoiden luentoja antiikin rakennusperinnöstä ja kulttuurin vaikutuksesta länsimaiseen rakennustaiteeseen. Ohjelmaan sisältyy lisäksi retkiä ympäristön kartanoihin ja kaupunkeihin, joiden tarkoituksena on havainnollistaa antiikin vaikutusta suomalaisessa ja pohjoismaisessa rakennustaiteessa. Kurssin ensimmäinen osa on suunnattu noin 20 opiskelijalle, ja siitä saa opintopistehyvityksenä osastosta riippuen noin 4 opintopistettä.

Kurssin toiseen osaan voivat kaikki ensimmäiseen osaan osallistuneet hakea. Kurssi pidetään välillä 24.11.–22.12.2021 Italiassa, pääosin instituutin Villa Lantessa. Italian osuuden aikana tutustutaan eri osa-alueiden asiantuntijoiden johdolla antiikin rakennusperintöön lukuisissa kohteissa. Kurssin aikana ei järjestetä juurikaan erillisiä luentoja, vaan pääpaino sijoittuu itse kohteisiin tutustumiseen ja kenttätyöskentelyyn. (Jokainen opiskelija laatii “skissipäiväkirjan” ja lyhyen esseen.) Työt julkaistaan yhdessä muiden opiskelijoiden töiden ja luonnosten kanssa pienessä julkaisussa ja myöhemmin ilmoitettavassa näyttelyssä.

Kurssin toiseen osaan Italiassa otetaan seitsemän opiskelijaa, ja siitä saa opintopistehyvityksenä osastosta riippuen noin 10 opintopistettä. Kurssin toinen osa on lentomatkojen, asumisen (ei täysihoidolla), museoiden pääsylippujen jne. osalta täysin maksuton.

Haku kurssille päättyy 31.5.2021: Hakulomake

Kurssin järjestää Suomen Rooman-instituutti Otaniemen, Tampereen ja Oulun arkkitehtiosastojen päätoimisille opiskelijoille yhteistyössä edellä mainittujen tahojen kanssa. Kurssin pääopettaja ja yhteyshenkilö on TkT, arkkitehti, FM Juhana Heikonen, ja häneltä saa tarvittaessa lisätietoa (juhana.heikonen(at)gmail.com).

Lataa 2021 kurssijuliste

Lisätietoa kurssista

Kuva: Juhana Heikonen, Grand Tour 2019