Arkkitehtiopiskelijakurssi ”Grand Tour”

Arkkitehtuurin historiaan ja erityisesti antiikin arkkitehtuuriin ja sen jälkivaikutuksiin keskittyvä kurssi on kaksivuotinen ja se on järjestetty kolme kertaa, ensimmäisen kerran vuosina 2009–2010. Koordinaattorina ja vetäjänä toimii arkkitehti SAFA, fil. maist. Juhana Heikonen. Kurssi on suunnattu kaikille Suomen arkkitehtiosastojen opiskelijoille ja kurssin ensimmäiseen vaiheeseen valitaan 20 opiskelijaa. Kurssin järjestävät säätiö Institutum Romanum Finlandiae ja instituutti yhteistyössä Waldemar von Frenckells stiftelsen sekä Christine och Göran Schildts stiftelsen kanssa.

Kurssi alkaa toukokuussa Tammisaaressa vietetyllä johdanto- ja intensiiviviikolla, jonka tavoitteena on perehdyttää opiskelijat antiikin arkkitehtuurin ja kulttuurin vaikutukseen länsimaisessa arkkitehtuurissa. Viikon aikana kuullaan luentoja länsimaisen arkkitehtuurin historiasta antiikin näkökulmasta ja sen vaikutuksesta nykypäivään asti. Luennoitsijoina toimivat suomalaiset arkkitehtuurin ja arkeologian asiantuntijat. Kurssiohjelmaan kuuluu myös arkkitehtuuria käsitteleviin teoksiin (mm. Vitruvius, Alberti, Le Corbusier) tutustumista, piirustusharjoituksia sekä retki kohteisiin, joissa 1700-luvun Grand Tour -vaikutteet näkyvät suomalaisessa rakentamisessa ja maisema-arkkitehtuurissa. Opiskelijoille järjestetään maksuton täysihoito kurssin ajaksi. Kurssin laajuus on 4 opintopistettä, mutta opiskelijoiden on sovittava korvaavuuksista omilla laitoksillaan.

Ensimmäisen vaiheen opiskelijoista valitaan seitsemän osallistumaan Italiassa vietettävään kuukauden kurssiin, joka alkaa elokuussa. Kurssin aikana vieraillaan erilaisilla antiikista nykypäivään ajoittuvilla kohteilla.  Kohdevierailuihin kuuluu myös piirustusharjoituksia.

Kolmannessa vaiheessa kurssin aikana tuotetusta aineistosta eli piirustuksista sekä vapaavalintaisesta aiheesta kirjoitetuista esseistä kootaan näyttely sekä kirja. Näyttelyt on pidetty sekä Helsingissä että Tammisaaressa kurssin yhteistyökumppanin Christine och Göran Schildtin säätiön kanssa.

Hakuilmoitukset löytyvät Instituuttiin! -osiosta.

hahmoArkkitehtiopiskelijakurssi ”Grand Tour”