Vetoomus klassillisten kielten professuurin ja oppiaineen säilyttämisen puolesta

Suomen Rooman-instituutti on seurannut hyvin huolestuneena tietoja Turun yliopiston klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin professuurin mahdollisesta lopettamisesta nykyisen viranhaltijan prof. Jyri Vaahteran siirtyessä eläkkeelle.

Suomen Rooman-instituutin ja Villa Lanten näkökulmasta tämä olisi vakava isku Suomen antiikin- ja keskiajantutkimuksen perustuksille. Rooman-instituutti ei huolehdi latinan ja klassillisen arkeologian perusopetuksesta, vaan tehtävämme on alan opiskelijoiden jatkokoulutus ja kansainvälistäminen. Opiskelijoistamme merkittävä osa on ollut Turun yliopiston kasvatteja. Turun yliopiston päätös vaarantaisi klassisten kielten ja kulttuurin tutkimuksen elinvoimaisuuden tieteenalana koko maassa.

Rooman-instituutti on 70 vuoden ajan seurannut näköalapaikalta suomalaisten antiikin- ja keskiajantutkijoiden kehitystä ja menestystä kansainvälisillä tutkimuskentillä, joilla nämä ovat arvostettuja ja tunnettuja toimijoita sekä haluttuja yhteistyökumppaneita. Suomalaisen antiikintutkimuksen vahva kansainvälinen asema on rakennettu pitkäjänteisellä tutkimuspolitiikalla vuosikymmenten kuluessa. Sen murtuessa uudelleenrakennus on vaikeaa. Rooman-instituutti on tärkeä jatkokoulutuksen portti ja kansainvälisten suhteiden luoja paitsi antiikintutkijoille, myös keski- ja uuden ajan tutkijoille. Klassillisten kielten hyvä perustaito ja antiikin kulttuuriperinnön tuntemus ovat kansainvälisillä tutkimusareenoilla välttämätön käyntikortti.

Latinan ja antiikin kultturiperinnön tuntemuksella on merkitystä laajasti myös antiikin- ja keskiajantutkimuksen ulkopuolella muun muassa historian, kulttuurien ja kielten opetuksessa ja tutkimuksessa. Turun opintokokonaisuuden lopettamisella olisi laajoja kerrannaisvaikutuksia myös näiden alojen opiskeluun ja tutkimukseen. Lisäksi antiikin kulttuurin ja klassillisten kielten opetus säteilee laajalti yhteiskuntaan.

Klassinen kulttuuri on omaa kulttuuriperintöämme ja erityisesti yhdyssiteemme Eurooppaan. On lyhytnäköistä katkaista tämä side. Amos Anderson sanoi instituuttimme vihkiäispuheessa vuonna 1954 näin: ”Kuusisataa vuotta sitten perustettiin ensimmäinen koulumme, Turun katedraalikoulu, ja vanhimman yliopistomme perustamisen johdosta samaan kaupunkiin latinan kieli ja latinalainen kulttuuri pääsivät edelleen leviämään Suomeen. Tuona aikana roomalaisen kulttuurimaailman kanssa solmimamme yhteys on vuosisatojen kuluessa voimakkaasti lujittunut.”

Yhteisen oppitraditiomme velvoittamina esitämme siis vetoomuksen, että leikkausten sijaan Turun yliopiston klassillisten kielten ja kulttuurin oppialaa vahvistetaan ja sen toiminta opintokokonaisuutena taataan.

Katariina Mustakallio                                                      
hallituksen puheenjohtaja                                                
Institutum Romanum Finlandiae sr                              

Ria Berg
johtaja
Suomen Rooman-instituutti

Yhdymme Suomen Rooman-instituutin vetoomukseen.

Renja Suominen-Kokkonen                                        
hallituksen puheenjohtaja                                                
Suomen Ateenan-instituutin säätiö                               

Petra Pakkanen
johtaja
Suomen Ateenan-instituutti

Vetoomus on toimitettu Turun yliopiston johdolle.