Uusi hallintopäällikö ja tutkijalehtori

Villa Lanten portti.

Instituutin amanuenssi Linda Jokela siirtyy hallintopäälliköksi 1.5.2023 alkaen instituutin hallinnosta tällä hetkellä vastaavan intendentti Simo Örmän jäädessä eläkkeelle.

Instituutin hallintopäälliköksi valittu FM Linda Jokela on vuodesta 2019 alkaen toiminut instituutin amanuenssina. Jokela on asunut Italiassa kymmenen vuotta ja työskennellyt myös Suomen suurlähetystössä Roomassa. Hän on valmistunut Helsingin yliopistosta italialaisen filologian oppiaineesta ja toiminut myös kääntäjänä ja tulkkina.

Instituutin tutkijalehtoriksi on valittu FT Tuomo Nuorluoto kaudelle 1.8.2023–31.7.2026.

Nuorluoto on taustaltaan klassillinen filologi ja väitellyt tohtoriksi Uppsalan yliopistosta, jossa hän toimii tällä hetkellä postdoc-tutkijana latinan oppiaineessa. Hän on tutkinut erityisesti roomalaista nimistöä ja piirtokirjoituksia ja opettanut mm. latinan kieltä, roomalaista kirjallisuutta, Rooman historiaa ja mytologiaa sekä epigrafiaa. Nuorluoto on ollut instituutin Amos Anderson -stipendiaatti vuonna 2018. Tulevassa tutkimushankkeessaan Nuorluoto tutkii latinalaisia piirtokirjoituksia tunnehistorian näkökulmasta.