Suomalaiset arkeologit palkittiin Roomassa

Accademia dei Lincei, tunnus.

Kansainvälinen Professori Luigi Tartufari -palkinto on myönnetty tänä vuonna suomalaisille arkeologeille Arja Karivierelle ja Eva Margareta Steinbylle. Palkinto on suuruudeltaan 25 000 euroa, ja se luovutettiin Roomassa 11.11.2021. Molemmat palkitut ovat toimineet Suomen Rooman-instituutin johtajina: Arja Karivieri vuosina 2017–2021 ja Eva Margareta Steinby vuosina 1979–82 ja 1992–1994.  

Roomassa vuonna 1603 perustettu Accademia Nazionale dei Lincei on yksi Euroopan vanhimmista tieteellisistä instituutioista, jonka ensimmäisiin jäseniin Galileo Galilei kuului. Professori Luigi Tartufari -palkinto jaettiin tänä vuonna kuudelle menestyneelle klassisen filologian, arkeologian ja oikeustieteen tutkijalle. Ehdokkaat asettavat Accademia dei Lincein jäsenet sekä suurimpien italialaisten ja ulkomaisten akatemioiden johtajat.

Arja Karivieri on tieteellisellä urallaan erikoistunut lukuisiin aiheisiin Ateenan topografiasta Pompejin domuksen rakenteen ja koristelun tutkimiseen. Hänen tutkimuskohteenaan ovat olleet mm. kreikkalaiset ja roomalaiset öljylamput ja niiden koristelu, jossa heijastuvat muinaisten yhteiskuntien ideologiset muutokset. Instituutin johtajana hänen tutkimusprojektinsa keskittyi Ostian satamakaupunkiin, ja Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti Segregated or Integrated? Living and Dying in the Harbour City of Ostia (2015–2019) huipentui Tampereen Vapriikissa järjestettyyn näyttelyyn, sen suomenkieliseen julkaisuun sekä instituutin sarjassa Acta Instituti Romani Finlandiae ilmestyneeseen julkaisuun Life and death in a multicultural harbour city: Ostia antica from the republic through late antiquity. Karivieri toimii antiikin kulttuurin ja yhteiskuntaelämän professorina Tukholman yliopistossa.

Eva Margareta Steinby on tutkinut roomalaista topografiaa ja rakennushistoriaa, erityisesti tiilien käyttöä ja valmistajien leimoja. Steinby on tehnyt tutkimuksia Pompejissa ja johtanut Forum Romanumilla Lacus Iuturnaen kaivauksia, jotka ovat antaneet merkittävää tietoa Rooman kaupungin historiasta sen alkuvaiheista myöhäisantiikkiin. Projektiin kuului paitsi alueen arkeologinen tutkimus, myös siihen liittyvän laajan kirjallisen ja historiallisen tradition analysointi. Tiilitutkimuksen ohella Lacus Iuturnae -projekti on suurin ja eniten huomiota saanut hanke instituutin tutkimushistoriassa. Steinbyn johtama Lexicon Topographicum Urbis Romae -projekti syntyi roomalaisen topografian tärkeimpien tutkijoiden yhteistyönä, ja nykyään se on merkittävä antiikin Roomaan liittyvän tiedon lähdeteos. Steinby toimi roomalaisen arkeologian professorina Oxfordin yliopistossa vuosina 1994–2004.