Ria Berg Suomen Rooman-instituutin uudeksi johtajaksi

Ria Berg aloitti Suomen Rooman-instituutin johtajana 1.8.2021. Berg on Helsingin yliopiston klassillisen arkeologian dosentti ja tutkijana kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu erityisesti Pompejia, antiikin naisia ja roomalaista esineistöä (instrumentum domesticum) käsittelevistä tutkimuksistaan. Instituutin toiminta oli Bergille tuttua jo ennen johtajakautta, sillä hän on toiminut instituutin tieteellisenä assistenttina (2001-2005) ja lehtorina (2012-2016) kahdeksan vuoden ajan opettaen kursseja sekä osallistuen tieteelliseen toimintaan.

Bergin tutkimusprojekti käsittelee roomalaisten luontosuhdetta, joka heijastui monin tavoin sekä rakennettuun ympäristöön että taiteeseen ja kirjallisuuteen. Roomalaisten suhdetta luontoon voidaan tarkastella toisaalta henkilökohtaisessa ja elämyksellisessä merkityksessä, ja toisaalta laajemmassa yhteiskunnallisessa, eettisessä ja filosofisessa mielessä. Tämä suhde myös muuttui jatkuvasti Rooman kasvaessa pienestä kylästä suurkaupungiksi ja asutuksen taas vetäytyessä myöhäisantiikissa.

Konkreettisesti tarkastelun kohteena ovat myös Pompejin ja Ostian talot, joissa luontosuhde materialisoitui kotien sisä- ja ulkotilojen suhteessa, talojen puutarhoissa, maalaus- ja veistoskoristelussa ja käyttöesineiden kuvioinneissa. Näiden kautta voidaan pohtia, miten ja miksi roomalaiset pitivät yllä yhteyttä luontoon kaupunki- ja kotiympäristössään.

Tutkimuksen tuloksena muodostuu päivitetty kokonaiskuva roomalaisen luontosuhteen eri puolista. Sen päämääränä on myös kartoittaa ja pohtia länsimaisen luontosuhteen – ja sen ongelmakohtien – varhaisvaiheita.

Lisätietoja: