Kysely instituutin stipenditoiminnan kehittämiseksi

Suomen Rooman-instituuttia ylläpitävä säätiö Institutum Romanum Finlandiae selvittää verkkokyselyllä instituutissa tehtävään työhön myönnettävien stipendien tunnettuutta ja merkitystä tutkijayhteisölle. Selvityksen tavoitteena on kehittää stipendejä vastaamaan paremmin tutkijoiden tarpeita.

Verkkokyselyyn pyydetään vastauksia osoitteessa https://link.webropol.com/s/IRF-kysely. Kysely on avoinna 31.5.2021 saakka.

Kutsumme kaikki lukijat vastaamaan kyselyyn, jokainen vastaus on erittäin arvokas!

Tietosuojaseloste: Kyselyyn vastataan nimettömänä, eikä kyselyn perusteella laadittavasta raportista voi tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Kysymykset on suunnattu eri vastaajaryhmille: väitöskirjatutkijoille, väitöskirjojen ohjaajille, tohtorintutkinnon suorittaneille sekä muille vastaajille. Kunkin ryhmän kysymyksiin ohjataan kyselyn ensimmäiseltä sivulta.

Aikaa vastaamiseen menee n. 5-10 minuuttia.

Selvityksen laatii FT Laura Nissin, lisätietoja ja kyselyt sähköpostitse osoitteeseen nissin(at)irfrome.org.

Kuva: Sataedun valokuvauksen opiskelijat, Villa Lante al Gianicolo 1518–2018 -kirjan työryhmä