Haku tieteelliselle kurssille 2023

Suomen Rooman-instituutti järjestää 6.2.–6.5.2023 antiikintutkimuksen tieteellisen kurssin Villa Lantessa Roomassa. Kurssin johtaa instituutin johtaja Ria Berg. Kurssille valitaan seitsemän osanottajaa, joille myönnetään 3100 euron suuruinen stipendi ja ilmainen asuminen Villa Lantessa kurssin aikana.

Tieteellisellä kurssilla perehdytään Rooman historiaan, topografiaan, aineelliseen kulttuuriin sekä antiikintutkimuksen lähteisiin ja metodeihin. Kurssin erityisteemana on roomalaisten luontosuhde ja sen muutokset tasavallanajalta keisariajalle. Tarkastelun kohteena ovat luonnon ja kulttuurin suhde antiikin kirjallisuudessa ja kuvataiteissa sekä luonnon läsnäolo kaupunkiympäristössä, kodeissa ja kulteissa. Kurssin osanottajat laativat tieteellisen tutkielman erikseen sovittavasta teemaan liittyvästä aiheesta. Kurssin aikana tehdään retkiä museoihin ja arkeologisille alueille ja tutustutaan myös Rooman muiden ulkomaisten tieteellisten instituuttien toimintaan.  

Kurssi vastaa 25 opintopisteen laajuista yliopistollista opintosuoritusta. Opiskelija sopii kurssin korvaavuuksista oman tutkinto-ohjelmansa kanssa. Opiskelijoille jaetaan kurssin lopuksi kirjallinen kurssitodistus.

Kurssille valitaan ensisijaisesti instituutin painopistealojen – arkeologia, historiatieteet (sisältäen uskontohistorian), klassilliset kielet ja taiteiden tutkimus – opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet vähintään aineopinnot pääaineessaan. Kurssin osanottajia valittaessa painotetaan suuntautumista ja kiinnostusta antiikintutkimukseen, menestymistä opinnoissa sekä kielitaitoa (italian ja klassisten kielten taito on eduksi mutta niitä ei edellytetä). Tieteellinen kurssi antaa edellytykset hakea myöhemmin johtajan tieteelliseen työryhmään.

Kurssille haetaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa https://link.webropol.com/s/irf-tieteellinenkurssi2023. Hakuaika päättyy 30.9.2022 klo 23.59 Suomen aikaa, jolloin hakulomake sulkeutuu automaattisesti.

Mahdolliset suosittelijat voivat lähettää suosituksensa joko opiskelijan välityksellä tai suoraan asiamiehelle sähköpostitse hakuajan puitteissa. Lisätietoja hakuun liittyen saa säätiön asiamieheltä Eeva Talvitieltä () ja kurssin sisältöön liittyen instituutin johtajalta Ria Bergiltä ().