Haku opettajakurssille Villa Lantessa 2023

Opettajajärjestöt voivat hakea oikeutta järjestää opettajakurssi Villa Lantessa kesäkuussa 2023. Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen tulee lähettää sähköpostitse säätiön asiamies Eeva Talvitielle (asiamies(at)irfrome.org) pe 29.4. klo 16 mennessä.

Kahden viikon mittainen kurssi järjestetään kesäkuun alkupuolella 2023. Kurssilaisia voi olla korkeintaan kahdeksan, ja heille myönnetään ilmainen asumisoikeus Villa Lantessa. Lisäksi instituutin tieteellisen henkilökunnan antama opetus kuuluu kurssilaisten etuihin.

Kurssiohjelma perustuu osin instituutin kurssien säännöllisesti toistuviin osiin, mutta sisältöä pyritään räätälöimään kunkin ryhmän erityistoiveiden mukaan. Ohjelman rungon muodostaa tutustuminen historialliseen Roomaan ja sen perintöön: kiertokäynnit Rooman ja sen lähiympäristön historiallisesti tärkeissä kohteissa, kuten arkeologisilla alueilla ja museoissa. Kiinnostuksen mukaan voidaan myös järjestää retki Rooman ulkopuolelle. Mahdollisuuksien mukaan voidaan huomioida opettajien erityisiä kiinnostuksen kohteita järjestämällä käyntejä oppilaitoksissa tms.

Instituutissa on järjestetty täydennyskoulutuskursseja sen keskeisten alojen koulujen aineenopettajille kesäkuussa aivan toiminnan alkuajoista lähtien: ensimmäinen kurssi oli vuonna 1955, ja se oli suunnattu “oppikoulujen latinan, historian ja kirkkohistorian opettajille”. Kursseja on järjestetty erityisesti historian, uskonnon, kuvataiteen ja latinan opettajille, mutta myös mm. opettajain jatko-opintoyhdistyksen jäsenille, maantieteen opettajille ja opinto-ohjaajille.

Lisätietoa kurssin sisällöstä: Intendentti Simo Örmä (orma(at)irfrome.org)

Lisätietoa hakuun liittyvistä asioista: Asiamies Eeva Talvitie (asiamies(at)irfrome.org)

Kuva: Kai Lehtonen (kuvakaappaus). Kuvassa instituutin johtaja Jaakko Suolahti ja vuoden 1964 oppikoulunopettajien kurssin osallistujia opintoretkellä Paestumissa. Video on katsottavissa Youtubessa.