Säätiö

Suomen Rooman-instituutin toimintaa ylläpitää ja kehittää Institutum Romanum Finlandiae -säätiö. Säätiön hallitus käyttää ylintä päätösvaltaa säätiön ja instituutin asioissa. Hallituksessa on jäseninä tutkijoita instituutin keskeisiltä aloilta, taiteilijoita sekä talouselämän edustajia. Säätiön ja instituutin toimintaa valvoo valtuuskunta, joka koostuu humanististen tieteiden, taiteiden sekä koululaitoksen ja talouselämän edustajista. Säätiön asiamies toimii myös hallituksen ja valtuuskunnan sihteerinä.


Säätiön Institutum Romanum Finlandiae säännöt.

Lue lisää

Säätiön Institutum Romanum Finlandiae ja Suomen Rooman-instituutin strategia 2017–2020.

Lue lisää

Säätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen päätösvaltaa käyttää sen hallitus, johon kuuluvat valtuuskunnan puheenjohtaja itseoikeutettuna sekä yhdeksän valtuuskunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä.

Lue lisää

Säätiön hallituksen kokousten päätöstiivistelmät.

Lue lisää

Säätiön ja Suomen Rooman-instituutin toimintaa valvoo säätiön valtuuskunta, johon kuuluu vähintään 18 ja enintään 40 viisivuotiskaudeksi kerrallaan valittua jäsentä.

Lue lisää

Säätiön ja instituutin toimintaa tukevat monet yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt.

Lue lisää

Yhteystiedot

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae
Kalliolinnantie 4
00140 Helsinki

Asiamies Eeva Talvitie
s-posti: asiamies@irfrome.org
puh. 050 576 2355

Säätiön verkkolaskuosoite: 003702887506
Verkkolaskuoperaattori: Basware Oyj
välittäjätunnus BAWCFI22

Y-tunnus 0288750-6

hahmoSäätiö