TelepART

TelepART-tiedeapurahaohjelma on tarkoitettu akateemisia tapahtumiin, kuten konferensseihin ja seminaareihin, liittyvien matkakulujen kattamiseen. Apurahaa myönnetään tutkijoille, joiden tutkimuskohteena on antiikin tai keskiajan historia, klassillinen filologia, klassillinen arkeologia, taidehistoria tai jokin muu humanistinen tieteenala, joka liittyy Italiaan. TelepART-apurahaa voivat hakea Suomessa asuvat tutkijat Italiaan suuntautuvia matkoja varten.

Apurahaa myönnetään matkustus- ja asumiskuluja sekä osallistumismaksua varten enimmillään 1000 euroa (matkustus- ja asumiskulut, osallistumismaksut ja muut tapahtumaan liittyvät juoksevat kulut, mukaan lukien ALV:n).

Telepart-matka-apurahaan on jatkuva haku. Apurahapäätökset tekee Suomen Rooman-instituutti, ja hakemuksen käsittelyaika on korkeintaan kaksi viikkoa.

Hae TelepART-apurahaa tästä