Institutet tills vidare inte nåbar per telefon

Foto: Stämningar från den grundläggande renoveringen 1974.

Institutet är tills vidare inte nåbar per telefon på grund av flyttningen, var så god och kontakta oss via e-post.