Telepart-resestipendium

TelepART-stipendieprogrammet är avsett för att täcka resekostnaderna för akademiska evenemang, såsom konferenser och seminarier. Stipendiet beviljas till forskare vars forskning fokuserar på antikens eller medeltidens historia, klassisk filologi, klassisk arkeologi, konsthistoria eller annan humanistiskt forskning med inriktning på Italien. TelepART-stipendiet kan sökas av forskare som bor i Finland för resor till Italien.

Stipendiet är avsett för att täcka kostnader för resor och logi samt deltagaravgifter upp till 1 000 euro (resor, logi, deltagaravgifter och andra kostnader i samband med evenemanget, inkl. moms).

Ansökningstiden för TelepART-resestipendiet är fortlöpande. Beslut om stipendiet fattas av Finlands Rom-institut och behandlingstiden för ansökningar är högst två veckor.

Sök TelepART-stipendium här.