Haettavana gradustipendi vuodelle 2023

Kirjoja hyllyssä.

Instituuttia ylläpitävä säätiö Institutum Romanum Finlandiae myöntää yhden gradustipendin vuodelle 2023. Stipendi myönnetään pro gradu -tutkielman tekijälle, jonka tutkimus liittyy antiikin Roomaan, sen jälkivaikutukseen tai Välimeren alueen henkiseen tai aineelliseen kulttuuriin. Hakijan tulee perustella, miten hänen tutkielmansa valmistelu hyötyisi Roomassa työskentelystä (esim. aiheeseen perehtymisen tai tutkimusmateriaalin hankinnan kannalta).

Stipendin suuruus on 1500 euroa, ja sen on tarkoitus kattaa matkat Roomaan ja noin kuukauden elinkustannukset Roomassa. Gradustipendiaatti on oikeutettu asumaan Villa Lantessa kuukauden ajan ilmaiseksi. Työskentelyperiodi Roomassa on lähtökohtaisesti toukokuu 2023, mutta se voidaan mahdollisuuksien mukaan sopia myös muulle ajankohdalle. Stipendiaatilla on Villa Lantessa oma huone, mutta keittiö ja kylpyhuoneet ovat yhteiskäytössä.

Stipendiä haetaan web-lomakkeella: https://link.webropol.com/s/irf-gradustipendi2023. Hakuaika päättyy 30.9. klo 23.59 Suomen aikaa.