Haettavana gradustipendi vuodelle 2024

Foro Boarion alue Roomassa

Suomen Rooman-instituutti edistää ensisijaisesti antiikkiin ja Italiaan kohdistuvaa humanistista tutkimusta. Instituutin tutkimusaloja ovat antiikin ja keskiajan historia, klassillinen filologia, arkeologia ja taidehistoria sekä muu Italiaan kohdistuva humanistinen tutkimus. Instituutti edistää myös taiteita, erityisesti kuvataidetta ja arkkitehtuuria.

Instituuttia ylläpitävä säätiö Institutum Romanum Finlandiae myöntää yhden gradustipendin vuodelle 2024. Stipendi myönnetään maisterintutkielman tekijälle, jonka tutkimus liittyy antiikin Roomaan, sen jälkivaikutukseen tai Välimeren alueen henkiseen tai aineelliseen kulttuuriin. Hakijan tulee perustella, miten hänen tutkielmansa valmistelu hyötyisi Roomassa työskentelystä (esim. aiheeseen perehtymisen tai tutkimusmateriaalin hankinnan kannalta).

Stipendin suuruus on 1500 euroa, ja sen on tarkoitus kattaa matkat Roomaan ja noin kuukauden elinkustannukset Roomassa. Gradustipendiaatti on oikeutettu asumaan instituutissa kuukauden ajan ilmaiseksi. Stipendiaatilla on oma huone, mutta keittiö ja kylpyhuone ovat yhteiskäytössä. Työskentelyperiodi Roomassa voi olla touko-joulukuussa 2024.

Stipendiä haetaan web-lomakkeella. Lomakkeeseen pääset tästä.

Hakuaika päättyy 12.11. klo 23.59 Suomen aikaa.

Lisätietoja Suomen Rooman-instituutista