Amos Anderson -stipendiaatti 2021

Amos Anderson -stipendiaatti Juha Isotalo tutkii Herodotoksen Historiateoksen suullisia lähteitä

Kulttuurihistorian tutkija Juha Isotalo on valittu Suomen Rooman-instituutin vuoden 2021 Amos Anderson -stipendiaatiksi. Isotalon meneillään oleva väitöstutkimus Truth in ’Histories’. Herodotus as a narrator and his subjects revealing their truth of the past käsittelee antiikin historioitsija Herodotoksen totuuskäsityksiä. 

Amos Anderson -stipendiin kuuluu kolmen kuukauden työskentely Suomen Rooman-instituutissa Villa Lantessa. Stipendi myönnetään vuosittain tohtorikoulutettavalle, post doc -tutkijalle tai vastaavan tasoisen koulutuksen hankkineelle henkilölle, joka tekee tutkimustyötä jollakin seuraavista tutkimusaloista: Rooman ja Italian historia, antiikin kulttuuriperintö, klassillinen arkeologia, klassillinen filologia ja taidehistoria. Etusijalla ovat hakijat, joiden tutkimusaihe yhdistää taiteiden ja talouden tutkimusta, ja tutkimustulosten ensisijainen julkaisukieli tulee olla ruotsi. Kolme aikaisempaa stipendiaattia ovat olleet Tuomo Nuorluoto (2018), Asta Kihlman (2019) ja Frederick Whitling (2020).

Isotalo tutkii väitöskirjassaan Herodotoksen tapaa välittää historiallinen totuus ja hänen lähteidensä sosiaalista identiteettiä sekä historiakuvaa. Sen tavoitteena on tarjota uusia välineitä totuusväitteiden käsittelyyn ”vaihtoehtoisten totuuksien” aikana. Isotalo työstää Amos Anderson -stipendikautensa aikana väitöskirjan osatutkimuksena tieteellistä artikkelia Herodotoksen käyttämistä suullisista lähteistä työotsikolla Muntliga källor i Herodotos Historia. Kannattamiensa tulkintojen lisäksi Herodotos esittää sellaisiakin käsityksiä menneisyydestä, joihin ei itse usko. Näiden käsityksien analyysi paljastaa, miten Herodotos käsitteli ja esitti virheellisenä pitämäänsä aineistoa ja perusteli sen esittämisen. Hänen suullisten lähteidensä analyysi taas valottaa tapaa, jolla jaetuilla käsityksillä rakennettiin yhteisön identiteettiä, sosiaalista totuutta sekä muistamisen tapoja ja käytäntöjä.

Isotalo on valmistunut filosofian maisteriksi Turun yliopistosta kulttuurihistorian alalta; jatko-opintonsa hän aloitti samassa oppiaineessa vuonna 2018. Väitöskirjassaan Isotalo syventää tutkimuskysymyksiä, jotka nousivat esiin jo hänen pro gradu -tutkielmassaan. Kulttuurihistorian seura julkaisi tutkielmaan perustuvan teoksen Herodotoksen ja Thukydideen ideaalit ja historiankirjoitus vuonna 2017. Tutkimustyönsä ohella hän toimii yrittäjänä korkeakoulusektorilla.

Suomen Rooman-instituutin Amos Anderson -stipendin on perustanut Föreningen Konstsamfundet yhteistyössä säätiön Institutum Romanum Finlandiae kanssa.  Stipendi on nimetty Amos Andersonin mukaan. Hän oli Föreningen Konstsamfundetin perustaja sekä mesenaatti, jonka tuki oli merkittävä niin Suomen Rooman-instituutin perustamiselle kuin Villa Lanten hankkimiselle.

Stipendiä myönnettiin vuoteen 2021 asti.

Kuva: Kerttu Penttilä