Miika Remahl

Wihurin stipendiaatti 2020–2021 Miika Remahl

Linda Jokela Ajankohtaista

FM Miika Remahl on antiikin eläintutkimukseen erikoistunut väitöskirjatutkija Helsingin yliopistosta. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi vuonna 2018 Itä-Suomen yliopistosta pääaineenaan yleinen historia. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Northumbrian ja Harvardin yliopistoissa. Sivuaineinaan hän on lukenut esimerkiksi latinaa, muinaiskreikkaa, arkeologiaa, taidehistoriaa, sosiologiaa ja yhteiskuntapolitiikkaa.

Väitöskirjassaan ”The Image of Lion in Hunting Settings in Literary and Visual Sources in Hellenistic and Roman Imperial Times” Remahl tutkii humanististen tieteiden näkökulmasta leijonan saamia merkityksiä. Hän tarkastelee käsitystä siitä, miten leijona ja metsästys miellettiin yhteen tasavallan- ja keisarivallanaikaisessa roomalaisessa kirjallisuudessa sekä roomalais-campanialaisissa mosaiikki- ja seinämaalaustaiteessa. Leijona on ollut yksi yleisimmin viitatuista eläimistä kielikuvissa, ja näistä kuvauksista monet liittyvät metsästysaiheisiin.

Yksi tutkimuksen keskeisistä lähtökohdista on tutkia sitä, miten roomalaiset kuvasivat leijonia ja ihmisiä metsästäjän rooleissa, millaisia merkityksiä kuvauksiin eläimistä ja ihmisistä liitettiin ja mitä ne kertovat kuvauksien tekijöistä ja näiden aihekohtaisista käsityksistä kulttuurillis-yhteiskunnallisista näkökulmista katsoen. Tutkimuksen teoreettisena pohjana ovat erityisesti humanistinen eläintutkimus ja metsästyksen erilaiset yhteiskunnalliset merkitykset.

Visuaalisen lähdeaineiston osalta tutkimus pyrkii hyödyntämään erityisesti pompejilaisten leijona-aiheisten mosaiikkien ja seinämaalausten aineistoa, joka on toistaiseksi ollut suhteellisen vähäisesti tutkittua ja katalogisoitua. Wihuristivuoden aikana Remahlin tarkoitus on perehtyä erityisesti tähän lähdeaineistoon.

Wihurin stipendiä on jaettu yhteistyössä Jenny ja Antti Wihurin rahaston kanssa vuodesta 1965 lähtien. Se on tarkoitettu vuoden työskentelyyn Roomassa jollain instituutin keskeisellä alalla tutkimustaan tekevälle tohtorikoulutettavalle.

Linda JokelaWihurin stipendiaatti 2020–2021 Miika Remahl