WIHURIN STIPENDIAATTI 2018-2019

IRF Stipendiaatit, Tutkimus

FM Anni Hella tekee kulttuurihistorian alaan kuuluvaa väitöskirjaa Turun yliopistossa. Pääaineensa kulttuurihistorian lisäksi Hella on opiskellut latinalaista ja kreikkalaista filologiaa. Perustutkinnossa hänen intressinsä liittyivät erityisesti antiikin kulttuurihistoriaan, mutta väitöskirjassaan hän tarkastelee keskiaikaista luostariyhteisöä.

Hellan väitöskirjatutkimus käsittelee Grottaferratan luostaria lännen suuressa skismassa (1378–1417). Keskiössä on luostarin toimijuus ja asema kriisissä, siis se miten ja mihin luostari oli yhteyksissä skisman aikana ja miten skisma vaikutti luostariin. Skisman aikana lännen kirkko eli hajaannuksen aikaa, kun sekä Roomassa että Avignonissa oli yhtä aikaa paavi (ja myöhemmin vielä Pisassa), ja kullakin paavilla oli omat obedienssinsa. Grottaferratan luostari vaihtoi lojaaliuttaan tukemalla eri obedienssien paaveja.

Grottaferratan luostarin perustaja oli Nilos Rossanolainen (910–1005), joka toi Etelä-Italian alueelta kreikan kielen ja palan bysanttilaista luostariperinnettä Rooman kupeeseen. Hän perusti luostarin 1004, siis 50 vuotta ennen idän ja lännen kirkon eroa, mutta luostari jäi paavin alaisuuteen kuitenkin säilyttäen bysanttilaiset tapansa ja kreikan kielen. Väitöskirjassaan Hella onkin kiinnostunut myös siitä, miten Grottaferratan luostarin kreikkalaisuus/bysanttilaisuus näkyi lännen suuren skisman aikana ja miten luostari oli yhteyksissä itään. Vaikka skisma merkitsi syvää hajaannuksen tilaa lännen kirkon sisällä, samaan aikaan oli kuitenkin myös pyrkimyksiä yhdistää jälleen eronneet kirkot keskenään, erityisesti Bysantin keisarin Manuel II Palaiologoksen taholta. Väitöskirjan työnimi onkin Between East and West – The monastery of Grottaferrata in the Great Western Schism (1378–1417).

 

Aikaisempia Wihurin stipendiaatteja

Kuva: Gerd Norrgård

IRFWIHURIN STIPENDIAATTI 2018-2019