Wihurin stipendi Suomen Rooman-instituutissa haettavana

Laura Nissin Ajankohtaista

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae julistaa haettavaksi Wihurin stipendin ajalle 1.8.2018–31.7.2019. Stipendin suuruus on 24 000 euroa, ja sen rahoittaa Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Stipendi myönnetään väitöskirjan tekijälle, joka tekee Suomen Rooman-instituutissa Villa Lantessa vuoden ajan tutkimustyötä jollakin instituutin pääasiallisella tutkimusalalla. Näihin kuuluvat erityisesti arkeologia, historia, klassillinen filologia, italian kielen ja kulttuurin tutkimus sekä taiteiden tutkimus. Apuraha voidaan jakaa myös useamman hakijan kesken.

Hakemukseen liitetään enintään tutkimussuunnitelma (enintään viisi sivua) ja curriculum vitae, johon sisältyy tiivistelmä opintosuorituksista ja tieteellisestä toiminnasta. Tutkimussuunnitelmasta on käytävä ilmi tutkimushankkeen vaihe, kokonaiskesto ja se, miten hanke kokonaisuudessaan on tarkoitus rahoittaa. Hakijan tulee perustella, mikä on Roomassa työskentelyn merkitys tutkimushankkeelle.

Hakemus toimitetaan sähköpostitse (yhtenäisenä pdf:nä) säätiön apulaisasiamiehelle Laura Nissinille 31. lokakuuta 2017 mennessä osoitteella nissin@irfrome.org. Mahdolliset suositukset suosittelija voi toimittaa apulaisasiamiehelle myös suoraan sähköpostitse.

Apurahansaajien sosiaaliturvaa koskeva uusi lainsäädäntö astui voimaan 1.1.2009 (MYEL 141 b §). Vähintään neljän kuukauden yhtäjaksoiseen tieteellisen tutkimuksen tekemiseen myönnettävästä apurahasta tulee apurahansaajan maksaa lakisääteiset vakuutusmaksut myös ulkomailla tehdyn tutkimuksen osalta. Lisätietoja www.mela.fi.

Laura NissinWihurin stipendi Suomen Rooman-instituutissa haettavana