Villa Lanten Ystävien stipendi haettavana

Laura Nissin Ajankohtaista

Villa Lanten Ystävät ry julistaa haettavaksi yhden 4000 euron suuruisen apurahan Roomassa tehtävään väitöskirjatutkimukseen.

Väitöskirjan aiheen tulee liittyä arkeologiaan, historiaan, klassilliseen filologiaan, italialaiseen filologiaan tai taiteiden tutkimukseen. Myös muiden alojen jatko-opiskelijat voivat hakea apurahaa, mikäli heidän tutkimusaiheensa on relevantti antiikin tai Italian tutkimuksen kannalta ja tutkimustyö edellyttää Roomassa työskentelyä. Apuraha on tarkoitettu tukemaan mm. aineiston hankintaa.

Hakijan tulee tehdä vapaamuotoinen, yksisivuinen hakukirje, josta käy ilmi, miksi oleskelu Roomassa on olennaista juuri tässä väitöskirjatyössä. Hakemuksen liitteenä tulee olla korkeintaan viisisivuinen tutkimussuunnitelma ja korkeintaan kolmisivuinen ansioluettelo sekä yksi suositus. Ansioluetteloon voidaan sisällyttää hakijan mahdolliset julkaisut. Hakemukset ja suositukset lähetetään sähköisesti 11.11.2018 mennessä sähköpostiosoitteeseen villalantenystavat@yahoo.com. Tiedosto tulee nimetä hakijan sukunimen mukaan ja se tulee lähettää liitteineen yhtenä pdf-tiedostona. Villa Lanten ystävät ry:n hallituksen puolesta apurahahakua koskeviin tiedusteluihin vastaa Samuli Simelius (samuli.simelius@helsinki.fi).

Villa Lanten Ystävät tukee stipendillä Suomen Rooman-instituutissa tehtävää tutkimusta yhteistyössä instituuttia ylläpitävän säätiön Institutum Romanum Finlandiae kanssa.

 

 

Laura NissinVilla Lanten Ystävien stipendi haettavana