Anna Repo.

Villa Lanten ystävät RY:n stipendiaatti 2020

Linda Jokela Ajankohtaista, Stipendiaatit, Tutkimus

FM Anna Repo on renessanssin ruokakulttuuriin erikoistunut väitöskirjatutkija. Repo on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta pääaineenaan alue- ja kulttuurintutkimus ja sivuaineinaan taidehistoria ja italian kieli. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Veronan yliopistossa.

Renessanssin aikana ruoan ja tunne-elämän katsottiin olevan vahvasti sidoksissa toisiinsa. Aikakautena vallinneen humoraaliopin mukaan ihminen pystyi tasapainottamaan tunne-elämäänsä syömällä oikein. Se, minkälaiset tunteet katsottiin sopiviksi, samoin kuin se, mitä ihanteellinen ravinto piti sisällään, riippui mm. henkilön sukupuolesta, iästä, temperamentista ja yhteiskuntaluokasta. Esimerkiksi naisten tuli olla miehiä lempeämpiä ja rauhallisempia ja syödä ruokia, jotka vahvistavat näitä “pehmeitä” puolia, koska naisten ensisijaisena tehtävänä pidettiin lasten kasvattamista ja muista huolehtimista.

Ruoka oli myös merkittävä statussymboli. Ylä- ja keskiluokat pyrkivät erottumaan alemmista luokista hienostuneilla ja muodikkailla ruokavalinnoilla, mutta myös liittämällä epäilyttäviä tai jopa vastenmielisiä mielikuvia köyhempien ruokiin ja pöytätapoihin. Väitöskirjatutkimus “Food Culture in Renaissance Italy. Emotions, Gender, and Visuality” tarkastelee ruoan ja tunteiden monimutkaista ja kiehtovaa suhdetta ja selvittää, millä eri tavoin tunteet vaikuttivat ruokakulttuurin ja maun kehittymiseen renessanssin ajan Italiassa. Lisäksi tutkimus valottaa ruokakulttuurissa vaikuttaneita sukupuolittuneita käytänteitä ja pyrkii näkemään sukupuolen merkityksen ruokaan liittyvien tunteiden kokemisessa ja ilmaisussa.

Repo tarkastelee ruokakulttuuria ja tunteita kulttuurintutkimuksellisesta ja poikkitieteellisestä näkökulmasta. Hän tulkitsee aineistoaan kulttuurihistorialle ominaisten metodien, kuten kontekstualisoinnin ja visuaalisen analyysin avulla, sekä muiden oppiaineiden, kuten sukupuolentutkimuksen, sosiologian, materiaalisen kulttuurintutkimuksen sekä taidehistorian teorioita ja käsitteitä hyödyntäen. Tutkimuksen aineistona on historiallisia ruokakirjoja ja -terveysoppaita sekä ruokaa ja syömistä kuvaavaa kuvataidetta.

Linda JokelaVilla Lanten ystävät RY:n stipendiaatti 2020