Jyrki Nissi.

VILLA LANTEN YSTÄVÄT RY:N STIPENDIAATTI 2019

IRF Stipendiaatit, Tutkimus

FM Jyrki Nissi tekee väitöskirjaa Tampereen yliopiston historian oppiaineeseen aiheenaan kuolinhetken yhteisöllisyys myöhäiskeskiajalla. Nissi on opinnoissaan erikoistunut myöhäiskeskiaikaiseen kuoleman kulttuuriin. Hänen väitöskirjansa tulee koostumaan neljästä artikkelista, jotka tarkastelevat ihmisten toimintaa läheisensä kuolinhetkellä 1400-luvun Euroopassa.

Mustan surman jälkeisessä Euroopassa makaaberit aiheet nousivat kulttuurin kulmakiviksi. Kuvataiteessa ja runoudessa oli tavallista kauhistella kaiken kauniin katoavaisuutta. Kirkollisissa traktaateissa ryhdyttiin kiinnittämään entistä enemmän huomiota ihmisen kuolinhetkeen ja kuolemantanssikuvaelmat opettivat ihmisille, että kuolema oli tasapuolinen jokaiselle. Tunnettu sanonta ”mors certa, hora incerta” muistutti, että kuolemaa varmempaa asiaa ei ollutkaan. Epäselvää oli vain se, milloin se osuisi omalle kohdalle. Tästä syystä ihmisten oli syytä valmistautua omaan kuolemaansa hyvissä ajoin. Tässä auttoivat ars moriendi– eli kuolemisen taito -oppaat. Yksi Nissin artikkeleista käsittelee juuri kuolemisen taito –oppaiden suhtautumista kuolinhetken yhteisöllisyyteen. Muissa artikkeleissaan Nissi käyttää lähteinään myöhäiskeskiaikaisten kanonisaatioprosessien todistajanlausuntoja. Kuolleistaheräämisihmeiden todistajanlausuntojen avulla Nissi tutkii ihmisten toimintaa kuolevan äärellä.

Roomassa hän tekee väitöskirjansa viimeistä artikkelia, joka käsittelee niitä tekoja ja rituaaleja, joita kirjattiin ylös 1400-luvulla ruotsalaisiin ja italialaisiin kuolleistaheräämisihmeisiin. Kuolinhetken yhteisöllisyys oli suvaitsevaa ja joustavaa, sillä paikalle saattoi yllättäen tulla jopa täysin vieraita ihmisiä. Kuolemaa ei piiloteltu, eikä se ollut yksityisasia. Ihmiset olivat tietoisia, jos jossain läheisessä talossa joku oli kuolemaisillaan. Kuolinvuoteen äärellä vierailitiin omatoimisesti, mutta ihmisiä myös aktiivisesti kutsuttiin paikalle. Läheisten apua tarvittiin esimerkiksi kuoleman merkkien määrittämisessä, vainajan lattialle laskemisessa, käärinliinaan kietomisessa ja pyhimysten rukoilemisessa.

Tampereen yliopiston lisäksi Nissi on opiskellut Saksassa Erfurtin yliopistossa sekä suorittanut Roomassa FIDEMin ”The European Diploma for Medieval Studies” -kurssin. Hän työskentelee museolehtorina Hämeenlinnan kaupunginmuseossa, mistä hän on tällä hetkellä opintovapaalla.

Aikaisempia stipendiaatteja täällä.

IRFVILLA LANTEN YSTÄVÄT RY:N STIPENDIAATTI 2019