VILLA LANTEN YSTÄVÄT RY:N STIPENDIAATTI 2018

IRF Stipendiaatit, Tutkimus

FM Roosa Kallunki on antiikin sosiaalihistoriaan erikoistunut väitöskirjatutkija. Hän on valmistunut Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi yleinen historia pääaineenaan. Tämän lisäksi Kallunki on suorittanut humanististen tieteiden kandidaatintutkintonsa Tampereen yliopistossa sekä muita opintoja muun muassa Upsalan, Kölnin ja Granadan yliopistoissa. Läpi opintojensa Kallunki on erikoistunut vahvasti antiikin yhteiskuntien tutkimukseen ja niiden parissa erityisesti roomalaiseen perheeseen ja lapsiin. Sivuaineinaan hän opiskellut esimerkiksi latinaa, muinaiskreikkaa, klassillista arkeologiaa, taidehistoriaa, museologiaa sekä talous- ja sosiaalihistoriaa.

Kallunki työskentelee parhaillaan Tampereen yliopistossa väitöskirjaprojektinsa ”Children in Roman Religion. Participation, Agency and Lived Religion” parissa. Työssä tutkitaan kahta antiikin roomalaisen yhteiskunnan peruspilaria; lapsia ja uskontoa. Roomalaisista väestörakenteista tehtyjen laskelmien mukaan jopa kolmasosa yhteiskunnan jäsenistä oli alle 15-vuotiaita, joten lapset olivat huomattava osa väestöä, jonka arjessa ja juhlassa uskonnonharjoittaminen oli vahvasti läsnä. Kallunki pyrkii uudistamaan näkemyksiä roomalaisen yhteiskunnan toimijoista tutkimalla lasten toimijuutta ja osallistumista juuri uskonnonharjoittamisen parissa. Samalla hahmottuvat monet lasten uskonnollisen toiminnan jatkumot aina nykyajan alttaripoikiin, kuoroihin ja esimerkiksi jalkapallokisojen lapsiin saakka. Tutkimuksessa käytettävä lähdeaineisto on luonteeltaan monitieteistä kattaen niin kirjallisen, visuaalisen, arkeologisen kuin numismaattisenkin aineiston. Työn teoreettisena pohjana toimivat moderni lapsitutkimus, rituaaliteoria sekä eletyn uskonnon näkökulma.

Stipendiaattikautenaan syksyllä 2018 Kallunki tutkii erityisesti lasten uskonnollisen toiminnan tiloja Rooman kaupungin alueella, seuraten muun muassa lasten kulkueiden reittejä ja tarkastellen temppeleiden tiloja.

 

Aikaisempia stipendiaatteja täällä.

Kuva: Tuomo Nuorluoto

IRFVILLA LANTEN YSTÄVÄT RY:N STIPENDIAATTI 2018