Villa Lanten Ystävät ry:n stipendiaatti 2014: Panu Hyppönen

Eeva-Maria Viitanen Stipendiaatit, Tutkimus

Vuonna 2014 Villa Lanten Ystävät ry:n väitöskirjantekijän stipendi Roomassa tehtävää tutkimusta varten myönnettiin FM Panu Hyppöselle (Oulun yliopisto). Hyppösen väitöskirjan aiheena on “Roomalainen tienrakentaminen ja Vitru­viuksen hodometri“.

Hyppönen tarkastelee tutkimuksessaan kolmella antiikin Rooman tiellä havaittuja poikkeamia. Mailimitat ovat milloin poikenneet standardeista, milloin antaneet keskenäänkin ristiriitaisia tuloksia. Teitä, joilla tällaisia poikkeamia on havaittu, ovat Via Tiburtina, Via Laurentina ja Via Salaria. Syy poikkeamien esiintymiseen löytyy joko siitä, että nykyinen arkeologinen tietämys kyseisistä tielinjoista on vielä toistaiseksi vaillinaista, tai sitten poikkeamat ovat syntyneet jo antiikissa teitä rakennettaessa.Roomalaisten teiden mittaamiseen käytettiin todennäköisesti hodometriä.

Kun lukee roomalaisen arkkitehdin ja insinöörin, Vitruviuksen, 20-luvulla eaa. kirjoittamaa kuvausta hodometrin toiminnasta, on helppo huomata, että laite oli altis tuottamaan virheellisiä mittaustuloksia. Onko siis mahdollista, että tarkkuudestaan ylistetyt roomalaiset olisivat mitanneet tiensä pieleen? Tutkimuksessa Hyppönen etsii vastausta kysymykseen rekonstruoimalla tarkastelun kohteena olevien teiden kulkureitit arkeologisen ja kartografisen materiaalin avulla, mutta paneutuu myös Vitruviuksen tekstissä ilmeneviin ongelmakohtiin.

Hyppösen aiheesta kirjoittama artikkeli.

Eeva-Maria ViitanenVilla Lanten Ystävät ry:n stipendiaatti 2014: Panu Hyppönen