Villa Lanten Ystävät ry julistaa haettavaksi apurahan väitöskirjatutkimukseen

IRF Ajankohtaista

Villa Lanten Ystävät ry julistaa lokakuussa 2017 haettavaksi yhden 4000 euron suuruisen apurahan Roomassa tehtävään väitöskirjatutkimukseen.

Lähde: https://www.villalante.net/9

Väitöskirjan aiheen tulee liittyä arkeologiaan, historiaan, klassilliseen filologiaan, italialaiseen filologiaan tai taiteiden tutkimukseen. Myös muiden alojen jatko-opiskelijat voivat hakea apurahaa, mikäli heidän tutkimusaiheensa on relevantti antiikin tai Italian tutkimuksen kannalta ja tutkimustyö edellyttää Roomassa työskentelyä. Apuraha on tarkoitettu tukemaan mm. aineiston hankintaa.

Hakijan tulee tehdä vapaamuotoinen, yksisivuinen hakukirje, josta käy ilmi, miksi oleskelu Roomassa on olennaista juuri tässä väitöskirjatyössä. Hakemuksen liitteenä voi olla korkeintaan viisisivuinen tutkimussuunnitelma ja korkeintaan kolmisivuinen ansioluettelo sekä yksi suositus. Ansioluetteloon voidaan sisällyttää hakijan mahdolliset julkaisut. Hakemukset ja suositukset lähetetään sähköisesti 3.11.2017 mennessä Marja-Leena Hänniselle, joka myös vastaa apurahaa koskeviin kysymyksiin. Anomus tulee nimetä hakijan sukunimen mukaan ja se tulee lähettää liitteineen yhtenä pdf-tiedostona.

Villa Lanten Ystävät tukee stipendillä Suomen Rooman-instituutissa tehtävää tutkimusta yhteistyössä instituuttia ylläpitävän säätiön Institutum Romanum Finlandiae kanssa.

Lisätietoja:

Marja-Leena Hänninen
marja-leena.hanninen@helsinki.fi

Villa Lanten Ystävät ry:n stipendiaatteja

Vuonna 2016 Villa Lanten Ystävät ry:n hallitus myönsi 4 000 euron väitöskirjantekijän stipendin FM Holger Kaasikille (University of St Andrews), jonka väitöskirjan aiheena on Regional Contacts in Italy from 1100 to 1500 – A Multidisciplinary Approach to Medieval Calendars.

Vuonna 2015 väitöskirjantekijän stipendit myönnettiin FM Laura Nissinille (Helsingin yliopisto), jonka väitöskirjan aiheena on Roman Sleep – Sleeping areas and sleeping arrangements in the Roman house ja FM Lauri Leinoselle (Tampereen yliopisto), jonka väitöskirjan aiheena on Norman Influence on the Ideology and Rhetoric of the Reform Papacy.

Vuonna 2014 väitöskirjantekijän stipendi Roomassa tehtävää tutkimusta varten myönnettiin FM Panu Hyppöselle(Oulun yliopisto). Hyppösen väitöskirjan aiheena on “Mittavirhettä vai virheellisiä mittauksia? Roomalainen tienrakentaminen ja Vitru­viuksen hodometri“.

Vuonna 2013 stipendi myönnettiin FM Samuli Simeliukselle (Helsingin yliopisto). Simeliuksen väitöskirjan aiheena on “Pompejin peristyylipuutarhat sosioekonomisen edustamisen välineinä“.

Vuonna 2012 stipendi myönnettiin FM Pia Mustoselle (Tampereen yliopisto). Mustosen tutkimusaiheena on “Keisariperheiden naisten uskonnollinen toiminta Julius-Claudiusten ja Flaviusten dynastioissa“.

Vuonna 2011 stipendi myönnettiin FM Reima Välimäelle (Turun yliopisto), jonka tutkimusaiheena on “Myöhäiskeskiaikainen kerettiläisyyden inkvisitio ja celestiini-hengellisyys“.

Vuonna 2010 stipendi myönnettiin FM Hanna-Leena Tikkaselle (Turun yliopisto), jonka tutkimusaiheena on “Suomen ja Italian suhteet 1940-1944″.

Vuonna 2009 stipendi myönnettiin FM Juho Wilskmanille (Helsingin yliopisto), jonka tutkimusaiheena on “Egeanmeren sodankäynti 1203-1403″.

IRFVilla Lanten Ystävät ry julistaa haettavaksi apurahan väitöskirjatutkimukseen