Villa Lanten residenssitaiteilija 1.5.-31.8.2017 Eeva-Liisa Isomaa kertoo taustastaan ja taiteestaan

IRF Taide

“Työskentelyni on historian kirjoitusta yksityisestä yleiseksi. Mitä muistamme; miten luemme historiaa? Haluan teoksissani sekoittaa aikatasot, rikkoa kausaliteetin ja luoda imaginäärisen tilan.

Eeva-Liisa Isomaa: ‘Tyttö rannalla’, 2016, pigmenttivedos, koko 61 x 92 cm

Läpinäkyviin, 3-ulotteisiin, kerroksellisiin töihin limittyy eri aikatasoja. Teoksista muodostuu pirstaleinen kertomus; myös kolmekymmentä vuotta kestänyt tieni taiteilijana.

Maisema avautuu ympärilläni laajana, siinä on pohjoisen maiseman avaruutta ja valoa. Usein lähtökohta on etäällä muiston tai muistamisen paikkaa ja hetkeä, mutta tempaa minut tutun veden äärelle. Katson maisemaa sisäänpäin, maisema muuttuu ajatukseksi tai hetkeksi. Mielentilaksi. Näen maiseman vain osittain, se on ääretön, joka puolella ympärilläni, mutta samalla kätkettynä. Olen myös osa sitä, heijastus tai varjo. Uskon katsojalle paikan vierestäni samaan hetkeen, mutta jokaisen omat muistot ja historia kuljettavat toisaalle. Katsoja on osana maisemaa, varjona tai heijastuksena mukana teoksessa. Teos sisältää toisen katseen, ulkopuolisen. Siihen katseeseen teoksen tarina nojaa. Ulkopuolinen tuo tulkinnan: rauhan, uhkan. Minua kiinnostaa maiseman herättämä muisti tai muistot. Maiseman metamorfoosi, jossa uudet paikat ja tilat heijastavat vanhoja paikkoja ja muistoja. Kunnes muutos on tapahtunut; uusi maisema kantaa muistoja.

Olen työskennellyt muistin ja muistamisen parissa koko urani. Toukokuun 2017 alusta elokuuhun loppuun työskentelen Roomassa Villa Lantessa. Tarkoitukseni on jatkaa täällä 1991 Circolo Scandinavossa aloittamaani ‘Livian talo’-sarjaa. Olen myös käyttänyt Roomassa 1991 kuvaamaani materiaalia useissa muissa teoskokonaisuuksissa, joissa olen pohtinut aikaa ja omia muistojani. Esim. ‘Roomalaisia mosaiikkeja Ylitornion yllä’ (1993), jossa yhdistin kaksi eri paikkaa ja aikatasoa yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarkoitukseni on tutkia Roomaa oman aikaperspektiivini ja muistojeni kautta. Haluan tutkia teoksissa historian keskiötä vastakohtaparina oma lapsuudenmaisemani Euroopan kulttuurin reunalla Ylitorniolla, Tornionjokilaaksossa.”

IRFVilla Lanten residenssitaiteilija 1.5.-31.8.2017 Eeva-Liisa Isomaa kertoo taustastaan ja taiteestaan