Villa Lanten arkkitehtistipendi vuodelle 2018 haettavana

Laura Nissin Ajankohtaista

Suomen Rooman-instituuttia ylläpitävä Säätiö Institutum Romanum Finlandiae julistaa haettavaksi 11 000 euron stipendin.

Stipendi myönnetään suomalaiselle arkkitehtiopiskelijalle kuuden kuukauden tai yhden lukukauden opintoihin ja tutkimukseen Suomen Rooman-instituutissa Villa Lantessa vuoden 2018 aikana. Stipendiaatin tulee olla Suomen kansalainen ja hänen tulee esittää lausunto professoriltaan. Etusija annetaan opiskelijoille, joiden opintokokonaisuudelle työskentely Villa Lantessa olisi hyödyksi ja joilla voidaan arvioida olevan hyvät mahdollisuudet saattaa opintonsa loppuun menestyksellä. Valinnassa huomioidaan myös maisema-arkkitehdit.

Hakemukset on toimitettava yhtenäisenä pdf:nä (max. koko 2 MB) viimeistään 30. syyskuuta 2017 klo 16 säätiön apulaisasiamiehelle Laura Nissinille: nissin[at]irfrome.org. Hakemukseen tulee liittää henkilö- ja yhteystiedot, lyhyt työsuunnitelma, selvitys opintomenestyksestä, professorin lausunto sekä mahdolliset suositukset. Lausunnon ja mahdolliset suositukset voi lähettää myös suoraan apulaisasiamiehelle.

Arkkitehtistipendin rahoittaa Waldemar von Frenckells stiftelse.

Villa Lante on yksi Rooman parhaimmin säilyneistä renessanssihuviloista. Se on arvokas esimerkki Raffaellon koulukunnan työstä Roomassa ja Medici-suvun paavien ”kultaisesta aikakaudesta”. Rakennus on kuulunut Suomelle vuodesta 1950 alkaen, ja Suomen Rooman-instituutti on toiminut siellä vuodesta 1954.

Laura NissinVilla Lanten arkkitehtistipendi vuodelle 2018 haettavana