Uusi hanke: Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata

Laura Nissin Tutkimus

Suomen Rooman-instituutti on mukana uudessa hankkeessa!

Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hanke on Suomen ulkomailla toimivien tiedeinstituuttien yhteinen projekti, joka keskittyy instituuttien tutkimusaineistojen digitaaliseen hallintaan ja avoimeen jakamiseen.

Hanke on kaksivuotinen (2018-2019) ja mukana ovat Suomen ulkomailla toimivat tiedeinstituutit eli Ateenan, Japanin, Lähi-idän ja Rooman instituutit.  Hanke on saanut avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Hankkeen aikana kartoitetaan tutkimusaineistojen digitoinnin, digitaalisen säilytyksen sekä avoimen jakamisen parhaat käytännöt ja näitä hyödyntäen luodaan instituuteille sopivat periaatteet ja toimintamallit kansainvälisesti ja kansallisesti tärkeiden tutkimusaineistojen säilyttämiseen ja jakamiseen.

Kukin mukanaoleva instituutti toteuttaa hankkeen aikana pilottiprojektin, jossa instituuttien tutkimusprojektien aineistoja sekä julkaisuja digitoidaan ja julkaistaan avoimesti.

Tavoitteena on tiedeinstituuttien tutkimusaineistojen digitaalisen hallinnan vakiinnuttaminen kansallisten ja kansainvälisten vaatimusten mukaisesti. Hankkeella vahvistetaan instituuteissa tehtävän tieteen ja tutkimuksen avoimuutta sekä tieteen kansainvälistymistä. Hankkeessa hakeudutaan pysyviin kumppanuuksiin niin kansallisten asiantuntijoiden kuin kansainvälistenkin tutkimusinstituutioiden ja muistiorganisaatioiden kanssa, pyrkimyksenä löytää yhteinen, rajat ylittävä ratkaisu tutkimusaineistojen digitaaliseen hallintaan ja pitkäaikaissäilytykseen.

Lue lisää hankkeen omalta alasivulta.

Laura NissinUusi hanke: Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata