Urpo Kantola on Wihurin stipendiaatti 2018 ajalla 1.2.-31.7.

IRF Stipendiaatit, Tutkimus

FM Urpo Kantola tekee klassillisen filologian alaan kuuluvaa väitöskirjaa Helsingin yliopistossa. Pääaineensa latinan ja kreikan lisäksi hän on opiskellut klassillista arkeologiaa ja yleistä historiaa. Alalla hänen mielenkiintonsa kohdistuu eritoten roomalaisten ja kreikkalaisten vuorovaikutukseen, roomalaisen nimistön tutkimukseen sekä piirtokirjoitustutkimukseen, minkä ohella hän myös harrastaa Homerosta.

Väitöskirjatutkimuksessaan, työnimeltä Römische Namen in griechischen Quellen in der Zeit der römischen Expansion: Form und Struktur, Kantola lähestyy mainittua vuorovaikutusta kielen ja kulttuurin tasolla sen kautta, kuinka roomalaiset nimet esiintyvät kreikankielisissä lähteissä noin vuodesta 200 eaa. ensimmäisen vuosisadan jaa. loppuun saakka – siis ajanjaksolla, jolloin roomalaiset ottivat hallintaansa itäisen Välimeren kreikankieliset alueet ja vakiinnuttivat valtansa siellä. Tutkimuksen lähtökohtina ovat ensinnäkin se, että tiettyjä latinan äänteitä ei ollut aivan yksiselitteistä esittää kreikkalaisilla aakkosilla, ja toisekseen roomalaisten monipolvisempi nimijärjestelmä ja eriävät nimikäytännöt: kreikankielisissä yhteyksissä näiden erilainen (tai toisinaan puutteellinenkin) hahmottaminen tuottivat poikkeavia tapoja ilmaista roomalaisia nimiä.

Lähdeaineiston osalta tutkimuksessa otetaan huomioon niin piirtokirjoitukset, papyrukset, rahat kuin tekstitradition välittämä kirjallisuus, mutta ensin mainitut ovat kattavuutensa tähden etusijalla. Lähderyhmät kattavat moninaisen kirjon aineistoa virallisista asiakirjoista, veistosjalustoista ja tyylitellystä kirjallisesta ilmaisusta kalastajaluetteloihin, lyijyisiin kiroustauluihin ja vessanseinäkirjoituksiin. Siten lähteissä esiintyvät eri sosiaaliryhmät kuten Rooman virkamiehet, roomalaiset siirtolaiset jälkeläisineen, Rooman kansalaisuuden saaneet paikalliseliittien jäsenet tai roomalaisten vapautetut orjat. Kaikkiaan Kantola luotaa näiden eri tekijöiden ja asiayhteyksien tapoja esittää roomalaisia nimiä kreikaksi – ja sen kautta eri ryhmien kielellistä ja kulttuurillista mukautumista muuttuvissa valta- ja sosiaalisuhteissa.

IRFUrpo Kantola on Wihurin stipendiaatti 2018 ajalla 1.2.-31.7.