Tutkimuksen metodityöpaja 2016

Eeva-Maria Viitanen Ajankohtaista

Suomen Rooman-instituutissa järjestetään 18.1.–7.2.2016 ensi kertaa antiikin- ja keskiajantutkimuksen metodityöpaja. Työpajan keskuspaikka on renessanssihuvila Villa Lante, jossa osallistujat asuvat. Työpajan johtaa Suomen Rooman-instituutin johtaja, dos. Tuomas Heikkilä.

Työpaja on suunnattu väitöskirjantekijöille ja tuoreille tohtoreille (max. 4 vuotta väittelystä). Se keskittyy ajallisesti antiikkiin, keskiaikaan ja renessanssiin – temaattisesti paino on noiden aikakausien erilaisissa tutkimusmenetelmissä ja niiden kehittämisessä. Opettajina ovat parhaat asiantuntijat niin Suomen Rooman-instituutista kuin Rooman yli 30 kansainvälisestä tieteellisestä instituutista. Osallistujat esittelevät työpajan aikana oman tutkimuksensa keskeiset menetelmät. Työpajan työkielet ovat suomi ja englanti. Työpaja vastaa 5 opintopisteen laajuista yliopistollista opintosuoritusta. Opintojen korvaavuudesta on sovittava oman laitoksen kanssa. Lisäksi työpajan osallistujista rekrytoidaan vahvistusta johtajan työryhmään vuosiksi 2016–2017.

Työpajaan valitaan seitsemän osanottajaa, jotka saavat 1 450 € suuruisen stipendin sekä ilmaisen asumisen Villa Lantessa. Työpajaan valitaan ensi sijassa instituutin painopistealojen – historiatieteet, klassilliset kielet, arkeologia ja taiteiden tutkimus – tohtorikoulutettavia ja tuoreita tohtoreita.

Työpajaan haetaan täyttämällä ja lähettämällä hakukaavake osoitteessa http://bit.do/metodityopaja16. Verkkohakemuksen lisäksi hakijan on lähetettävä opintosuoritusote tai tutkintotodistus sähköpostitse pdf-tiedostona viimeistään 2. marraskuuta 2015 klo 16.00 säätiön asiamiehelle, FT Eeva-Maria Viitaselle osoitteella asiamies(at)irfrome.org. Mahdolliset suosittelijat voivat lähettää suositukset joko hakijan välityksellä tai suoraan asiamiehelle sähköpostitse osoitteella asiamies(at)irfrome.org myös viimeistään 2. marraskuuta 2015 klo 16.00.

Lisätietoja työpajasta asiamies Eeva-Maria Viitaselta tai instituutin johtaja, dos. Tuomas Heikkilältä (heikkila(at)irfrome.org).

Eeva-Maria ViitanenTutkimuksen metodityöpaja 2016