Tutkijat

Instituutti tarjoaa keskeisten tutkimusalojensa tutkijoille työpaikkoja, apurahoja sekä mahdollisuuden tehdä tutkimusta Roomassa. Instituutin tutkijahuoneisiin on haku 2 kertaa vuodessa.

Instituutin tieteelliseen henkilökuntaan kuuluvat johtaja ja tutkjalehtori, jotka valitaan julkisen haun kautta kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtajalta edellytetään dosentin pätevyyttä jollain instituutin keskeisellä tutkimusalalla ja hänen vastuullaan ovat instituutin tutkimus- ja opetustoiminta. Oman tutkimuksen lisäksi johtajan tehtäviin kuuluu työryhmän kokoaminen ja tämän työn ohjaaminen. Tutkijalehtori on post doc -tasoinen tutkija jollain instituutin keskeisellä tutkimusalalla ja hänen tehtäviinsä kuuluu oman tutkimuksen lisäksi opetus ja ohjaus instituutin kursseilla. Tarvittaessa tutkijalehtori toimii instituutin johtajan sijaisena.

Katso johtaja Arja Karivieren ja tutkijalehtori Elina Pyyn esittelyt.

Työpaikoista ja apurahoista ilmoitetaan näillä verkkosivuilla, muilla alan sähköisillä ilmoitustauluilla, sähköpostilistoilla sekä oppilaitosten ilmoitustauluilla.


Wihurin stipendi jaetaan vuosittain instituutin keskeisten tutkimusalojen tohtorikoulutettavalle.

Lue lisää

Villa Lanten Ystävät ry jakaa oman tohtorikoulutettavalle suunnatun apurahansa vuosittain.

Lue lisää

Amos Anderson-stipendi jaetaan vuosittain instituutin keskeisten tutkimusalojen tohtorikoulutettavalle kolmen kuukauden työskentelyjaksoa varten.
Instituutissa ei ole tällä hetkellä avoimia työpaikkoja.
hahmoTutkijat