Tutkijaresidenssien hakukäytäntö muuttuu! Haussa nyt syyskauden 2019 residenssipaikat.

IRF Ajankohtaista

Suomen Rooman-instituutti julistaa haettavaksi tutkijaresidenssijaksot Suomen Rooman-instituutissa. Residenssipaikkoja voivat hakea opiskelijat, tutkijat, taiteilijat sekä toimittajat ja tietokirjailijat. Hakuaikana residenssipaikkaa voivat hakea sekä yksittäiset henkilöt että ryhmät.

Tässä haussa voi hakea residenssipaikkoja joiden alkamispäivä on ajanjaksolla 1.7.2019–31.12.2019. Haettavan residenssijakson suositeltu pituus on kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. Hakijalle voidaan myöntää myös haettua aikaa lyhyempi jakso.

Hakija voi olla etukäteen yhteydessä instituutin intendenttiin residenssijakson ajankohtaa ja pituutta koskien.

Hakemukseen tulee liittää perustelut residenssijakson tarpeellisuudelle työ- tai tutkimussuunnitelman muodossa (max. 2 sivua). Suunnitelmasta on käytävä ilmi, minkä takia työskentely juuri Roomassa olisi hakijan kannalta tärkeää. Lue tietosuojaseloste ja liitä hakemukseen “Olen lukenut tietosuojaselosteen ja annan luvan henkilötietojeni käsittelyyn.”-kohta.

Residenssin asukkailta edellytetään aktiivista osallistumista instituutin
toimintaan ja siellä järjestettävään tieteelliseen ohjelmaan.

Hakemukset toimitetaan instituutin intendentti Simo Örmälle (orma@irfrome.org) viimeistään 30.11. Intendentti myös vastaa residenssipaikkoja koskeviin tiedusteluihin.

IRFTutkijaresidenssien hakukäytäntö muuttuu! Haussa nyt syyskauden 2019 residenssipaikat.