Tutkijalehtorin tutkimusprojekti: asumisjärjestelyt

IRF Projektit

ASUMISJÄRJESTELYT ROOMALAISESSA POMPEJISSA

Pompejin rauniokaupungissa liikkuessa vierailija huomaa nopeasti, että monille asuintaloille on annettu nimi, kuten Marcus Lucretiuksen tai Vettiusten talo. Monet näistä perinteisistä nimityksistä viittaavat käsityksiin talojen omistajista. Omistajia on tunnistettu erilaisten taloihin liittyvien tekstien perusteella. Esimerkiksi Marcus Lucretiuksen nimi löytyy seinämaalauksesta, johon on kuvattu kirjoitusvälineet sekä kirje, joka on osoitettu Marcus Lucretiukselle. Vettiusten talosta on löydetty puolestaan Aulus Vettius Restitutuksen sekä Aulus Vettius Convivan nimet sinettisormuksesta, niiden painaumista sekä talon julkisivuun maalatuista teksteistä. Nämä ehdotukset omistajiksi ovat kuitenkin varsin harvoin luotettavia, sillä esiin nostettujen nimien lisäksi taloissa esiintyy yleensä myös monia muita nimeltämainittuja henkilöitä, joiden yhteys rakennukseen jää huomiotta.

Suomen Rooman-instituutin tutkijalehtorin kaudellaan Eeva-Maria Viitanen analysoi nimiä sisältävien tekstien löytöpaikkoja pompejilaisissa taloissa. Suurimmat ryhmät ovat julkisivuihin maalatut vaalimainokset (n. 2500 kpl) sekä talojen sisä- ja ulkoseiniin raaputetut graffitot (n. 6500 kpl). Lisäksi omistajia on tunnistettu mm. sinettisormusten (n. 100 kpl) sekä kuljetusamforoihin kirjoitettujen tekstin (n. 2000 kpl) perusteella. Tavoitteena on selvittää minne nimiä kirjoitettiin yleensä ja mikä oli henkilöiden suhde taloihin, joista heidän nimensä on löydetty.

Lopputuloksena on parempi käsitys siitä, millaisia henkilöitä pompejilaisissa taloissa asui. Nykyisten, lähinnä Rooman kaupunkia koskevien kirjallisten lähteiden perusteella muotoutuneiden käsitysten mukaan ainakin yläluokkien taloissa asui miespuolinen pää, pater familias, ja hänen ydinperheensä. Pompejissa aineisto viittaa kuitenkin usein siihen, että taloissa asui myös muita sukulaisia sekä perheeseen kuulumattomia henkilöitä (orjia?, vapautettuja?, ystäviä?, vuokralaisia?). Samoin esimerkiksi monet hautapiirtokirjoitukset sekä Egyptistä löydetyt väestöluettelot viittaavat varsin vaihteleviin asumisjärjestelyihin sukulaisten ja muiden kesken.

 

Eeva-Maria Viitasen aikaisempia julkaisuja piirtokirjoitusten kontekstualisoimisesta:

Viitanen, E.-M. & L. H. Nissin 2017. Campaigning For Votes in Ancient Pompeii – Contextualizing Electoral Programmata. Writing Matters – Presenting and Perceiving Monumental Inscriptions in Antiquity and the Middle Ages. Toim. I. Berti, K. Bolle, F. Opdenhoff & F. Stroth. Materiale Textkulturen 14. De Gryuter, 2017.

Viitanen, E.-M. & L. H. Nissinen 2014. Pompeian Wall Inscriptions between Public and Private Space. XVIII CIAC: Centre and Periphery in the Ancient World. Toim. J. M.Álvarez, T. Nogales & I. Rodà, 249–252. Museo Nacional de Arte Romano, Merida.

Viitanen, E.-M. & K. Korhonen 2015. Producers, Owners, Lead Pipes and Water in Context: The Practice of Stamping Lead Pipes in the Surroundings of Rome. XVIII CIAC: Centre and Periphery in the Ancient World.Toim. J. M. Álvarez, T. Nogales & I. Rodà, 1037–1041. Museo Nacional de Arte Romano, Merida.

Viitanen, E.-M. & H. Ynnilä 2014. Patrons and Clients in Roman Pompeii – Social Control in the Cityscape and City Blocks? In Sounds Like Theory. XII Nordic Theoretical Archaeology Group Meeting in Oulu 25.–28.4.2012. Toim. J. Ikäheimo, A.-K. Salmi & T. Äikäs, 141–155. Monographs of the Archaeological Society of Finland 2. Helsinki: Archaeological Society of Finland.

Viitanen, E.-M., Nissinen, L. H. & K. Korhonen 2013. Street Activity, Dwellings and Wall Inscriptions in Ancient Pompeii: A Holistic Study of Neighbourhood Relations. TRAC 2012. Proceedings of the Twenty Second Annual Theoretical Roman Archaeology Conference, Frankfurt 2012. Toim. A. Bokern, M. Bolder-Boos, S. Krmnicek, D. Maschek & S. Page, 61–80. Oxford: Oxbow Books.

IRFTutkijalehtorin tutkimusprojekti: asumisjärjestelyt