Aika, kalenterit ja valta

Tuomas Heikkilän tutkimushanke liittyy aikaan ja sen jäsentämiseen antiikissa ja keskiajalla. Hankkeen lähtökohtana on oivallus siitä, että kulloinkin käytössä oleva kalenteri kuvastaa yhteisönsä arvoja, identiteettiä ja käsityksiä menneestä, nykyisestä ja tulevasta. Kalenterit ovat erilaisten vaikutteiden tilkkutäkkejä, joiden pohjalta voi nähdä vuosisataisia kulttuurivaikutuksia. Erilaisten antiikin ja keskiajan kalenterikäytäntöjen kautta lähestytään kulttuuriyhteyksiin, arvoihin ja identiteettiin liittyviä kysymyksiä antiikin ja keskiajan Roomassa – ja laajemmin Euroopassa.

Joka hallitsee aikaa, hallitsee kulttuuria ja politiikkaa, arkea ja juhlaa, ihmisiä ja heidän toimiaan. Siksi kalenteri ja käsitykset ajasta ovat historian, kulttuurin ja politiikan tiivistymiä. Historian jokainen suuri kulttuurinen ja poliittinen mullistus on pyrkinyt jättämään jälkensä kalentereihin. Esimerkiksi Julius Caesarin kalenteriuudistukset mullistivat ajanlaskua yli kaksi vuosituhatta sitten, ja keisari Augustuksen propagandassa ajalla ja sen mittaamisella oli keskeinen sija. Myöhemmin voittoisa kirkko kristillisti vanhat roomalaiset juhlapäivät, ja vanhat konsuli- ja hallitusvuodet mittasivat maallista aikaa. Gregoriaaninen kalenteriuudistus pyrki osoittamaan vastareformaation tehokkuutta. Siirtyminen paikallisista kalentereista yhtenäiseen symboloi Italian vähittäistä yhdistymistä 1800-luvulla, fasistinen ajanlasku taas kertoi uuden mustapaitaisen ajan koittaneen.

Kalenterit kuvastavat laatijoidensa ja käyttäjiensä arvoja, ajatuksia menneestä, nykyisestä ja tulevasta, mutta myös yhtäläisyyksien ja erojen taustalla olevia kulttuurisia, taloudellisia ja poliittisia murroksia. Tutkimusteema avaa siis mielenkiintoisen ja tuoreen näkökulman laajoihin kysymyksiin: miten aikaan suhtauduttiin, miten mennyt ja siitä tehdyt tulkinnat jäsensivät nykyisyyttä, ja miten aikaa käytettiin yhteiskunnallisena välineenä.

Tutkimushanke on kansainvälisesti ja monitieteellisesti tärkeä metodologinen avaus. Tavoitteena on kehittää tietokoneavusteisen stemmatologian pohjalta nousevaa fylomemetiikkaa (engl. phylomemetics) kulttuuri-ilmiöiden kehityksen tutkimuksessa. Käytännössä kehitämme menetelmiä, joiden avulla on mahdollista käydä läpi hyvin laajoja määriä alkuperäislähteitä ja löytää niitä yhdistelemällä kulttuurivirtauksia, -yhteyksiä ja ilmiöitä, jotka jäävät pimentoon lähteitä perinteisin menetelmin tarkasteltaessa.

Yhden kalenterin eri versioista rakennettu sukupuu.

Yhden kalenterin eri versioista rakennettu sukupuu.

Tässä 1300-luvun kalenterissa on miltei sama sisältö kuin nykyisessä kalenterissa.

Tässä 1300-luvun kalenterissa on miltei sama sisältö kuin nykyisessä kalenterissa.

hahmoAika, kalenterit ja valta