Pilottihankkeet

Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hankkeessa osaamista aineistojen digitaalisesta julkaisemisesta kartutetaan seuraavien pilottihankkeiden kautta.

Suomen Ateenan-instituutti
Suomen Ateenan-instituutin pilottihankkeessa julkaistaan luoteis-Kreikassa sijaitsevan Gourizan kylän alueella tehtyjen arkeologisten kaivauksien löytöjä. Materiaalin joukossa on antiikinaikaista keramiikkaa, kolikoita ja muita pienesineitä, pääosin kolmannelta ja neljänneltä vuosisadalta eKr. Mukana on myös myöhemmän, osmanikauden aikaan sijoittuvan (1500-1600 jKr.), hautausmaan luuaineistoa. Aineisto julkaistaan digivalokuvina ja 3D-malleina.

Materiaalia hyödyntäen voidaan tutkia niin alueella eri aikoina asuneiden ihmisten elämää kuin kuolemaakin. Antiikinaikaiset löydöt kertovat mm. asumisesta ja paikallisista uskonnollisista käytännöistä. Osmaniaikainen luumateriaali paljastaa myös elämän varjopuolia, kuten asukkaiden sairauksia sekä heidän kohtaamaansa väkivaltaa.

Suomen Lähi-idän instituutti
Suomen Lähi-idän instituutin pilottihanke toteutetaan yhteistyössä SLS:n (Svenska litteratursällskapet i Finland) kanssa. Pilotissa digitoidaan ja julkaistaan kansatieteilijä Hilma Granqvistin (1890-1972) tutkimusmateriaalia. Hilma Granqvist on kansainvälisestikin tunnettu Lähi-idän tutkija, joka työskenteli etenkin Palestiinassa ja keräsi erittäin merkittävää aineistoa paikallisyhteisön elämästä ja arjesta. Granqvistin jäämistö sisältää niin kenttämuistiinpanoja, päiväkirjoja, kirjeitä ja kortteja kuin valokuvia ja negatiivejakin, jotka nyt saatetaan digitoituina tutkijoiden ja suuren yleisön saataville.

Suomen Rooman instituutti
Suomen Rooman instituutti toteuttaa kaksi pilottihanketta. Näistä ensimmäinen on professori Eva Margareta Steinbyn toimittama tietokanta Keski-Italian alueelta löytyneistä tiilileimoista ja toinen professori Arja Karivieren Ostia-tutkimushankkeen materiaalin julkaisu.

Tiilileimat, eli kostean tiilen pintaan leimatut tiilen alkuperästä kertovat merkit, hyödyttävät antiikintutkimusta monin tavoin: niitä voidaan käyttää niin henkilö- ja taloushistoriallisen tutkimuksen apuna kuin rakennusten ajoittamisessakin. Digitaalinen tietokanta tuo tämän materiaalin helposti tutkijoiden saataville.

Rooman antiikinaikaisen satamakaupungin Ostian kehitystä pitkällä aikavälillä tutkiva hanke tarkastelee etenkin sitä, miten kaupungin paikallisidentiteetti kehittyi vuosisatojen aikana monikulttuurisessa ympäristössä ja miten tämä näkyi kaupunkikuvassa. Pilottihankkeessa julkaistaan valokuvia etenkin lähdemateriaalina käytetyistä arkeologisista jäänteistä, piirtokirjoituksista ja luuaineistosta.

Eeva TalvitiePilottihankkeet