Pilottihankkeet

Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hankkeessa osaamista aineistojen digitaalisesta julkaisemisesta kartutetaan seuraavien pilottihankkeiden kautta.

Suomen Ateenan-instituutti
Suomen Ateenan-instituutin pilottihankkeessa julkaistaan luoteis-Kreikassa sijaitsevan Gourizan kylän alueella tehtyjen arkeologisten kaivauksien löytöjä. Materiaalin joukossa on antiikinaikaista keramiikkaa, kolikoita ja muita pienesineitä, pääosin kolmannelta ja neljänneltä vuosisadalta eKr. Mukana on myös myöhemmän, osmanikauden aikaan sijoittuvan (1500-1600 jKr.), hautausmaan luuaineistoa. Aineisto julkaistaan digivalokuvina sekä 3D-malleina.
Materiaalia hyödyntäen voidaan tutkia niin alueella eri aikoina asuneiden ihmisten elämää kuin kuolemaakin. Antiikinaikaiset löydöt kertovat mm. asumisesta ja paikallisista uskonnollisista käytännöistä. Osmaniaikainen luumateriaali paljastaa myös elämän varjopuolia, kuten asukkaiden sairauksia sekä heidän kohtaamaansa väkivaltaa.

Suomen Japanin-instituutti
Japanin instituutin pilotti pureutuu asianhoitaja Gustaf John Ramstedtiin ja Suomen ja Japanin välisiin suhteisiin. Gustaf John Ramstedt (1873-1950) oli uranuurtaja Suomen ja Japanin välisten kehittäjänä. Hän oli kielentutkija, tutkimusmatkailija ja diplomaatti, jolla oli suuri vaikutus Suomen ja Japanin väliseen kauppaan ja politiikkaan. Hänen nousi vaatimattomista oloista lahjakkuutensa, sisukkuutensa ja osaksi myös sosiaalisten verkostojen avulla altalaisen kielentutkimuksen pioneeriksi, josta osoituksena hänen kirjoittamansa ensimmäinen tieteellisesti pätevä korean kielioppi. Ramstedt teki useita tutkimusmatkoja Mongoliaan, Etelä-Venäjän ja Itä-Turkestanissa asuvien kalmukkien pariin, Kaukaasiaan aina Afganistanin rajalle asti, jossa hän löysi Tshinggis-kaanin jälkeläisiä ja pystyi erottamaan heidän kielensä, josta ei vielä tiedetty mitään.
Ramstedt nimitettiin yllättäen Suomen asiainhoitajaksi 1919. Hän oli diplomaattina aloittelija, mutta pystyi taidokkaana ihmistuntijana solmimaan suhteita niin merkittäviin kulttuurin merkkihenkilöihin ja Keisarillisen hoviin, kuten myös politiikkaan.
Suomen ja Japanin välisten diplomaattisuhteiden solmimisen 100-vuotisjuhlavuotta juhlitaan 2019 tekemällä laaja tutkimus Suomen ensimmäisen asiainhoitajan (chargé d’affaires) Gustaf John Ramstedtin vuosista Japanissa ja avaamalla siihen liittyvä tutkimusdata. Suomen Japanin instituutin tavoite on tämän projektin avulla toimia avoimen tutkimusdatan edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä japanilaiselle tiedeyhteisölle!

Suomen Lähi-idän instituutti
Suomen Lähi-idän instituutin pilottihanke toteutetaan yhteistyössä SLS:n (Svenska litteratursällskapet i Finland) kanssa. Pilotissa digitoidaan ja julkaistaan kansatieteilijä Hilma Granqvistin (1890-1972) tutkimusmateriaalia. Hilma Granqvist on kansainvälisestikin tunnettu Lähi-idän tutkija, joka työskenteli etenkin Palestiinassa, keräten erittäin merkittävää aineistoa paikallisyhteisön elämästä ja arjesta. Granqvistin jäämistö sisältää niin kenttämuistiinpanoja, päiväkirjoja, kirjeitä ja kortteja, kuin valokuvia ja negatiivejakin, jotka nyt saatetaan digitoituina tutkijoiden ja suuren yleisön saataville.

Suomen Rooman instituutti
Suomen Rooman instituutti toteuttaa kaksi pilottihanketta. Näistä ensimmäinen on professori Eva Margareta Steinbyn toimittama tietokanta Keski-Italian alueelta löytyneistä tiilileimoista ja toinen professori Arja Karivieren Ostia-tutkimushankkeen materiaalin julkaisu.
Tiilileimat, eli kostean tiilen pintaan leimatut, tiilen alkuperästä kertovat merkit hyödyttävät antiikintutkimusta monin tavoin: niitä voidaan käyttää niin henkilö- ja taloushistoriallisen tutkimuksen apuna kuin rakennusten ajoittamisessakin. Digitaalinen tietokanta tuo tämän materiaalin helposti tutkijoiden saataville. Rooman antiikinaikaisen satamakaupungin, Ostian kehitystä pitkällä aikavälillä tutkiva hanke tarkastelee etenkin, kuinka kaupungin paikallisidentiteetti kehittyi vuosisatojen aikana monikulttuurisessa ympäristössä ja miten tämä näkyi kaupunkikuvassa. Pilottihankkeessa julkaistaan valokuvia etenkin lähdemateriaalina käytetyistä arkeologisista jäänteistä, piirtokirjoituksista ja luuaineistosta.

Harri KiiskinenPilottihankkeet