Tutkijalehtori

Tutkijalehtori Elina Pyy. FT Elina Pyy suoritti maisterintutkintonsa Oulun yliopistossa yleisen historian oppiaineessa ja tohtorintutkintonsa Helsingin yliopistossa historian oppiaineessa. Historian lisäksi hänen opintoihinsa ovat kuuluneet muun muassa latinan kielen ja kirjallisuuden, taidehistorian ja klassillisen arkeologian sivuaineet. Pyy väitteli tohtoriksi vuonna 2014 tutkimusaiheenaan roomalaisen sotaepiikan sukupuolidynamiikka ja sen merkitys kulttuuri-identiteetille (Feminam et arma cano: Gender and Roman Identity in War-Centred Epic of the Early Principate).

Elina Pyyn tutkimusintressien ytimessä on identiteettien rakentuminen antiikin kirjallisuudessa (erityisesti latinankielisessä runoudessa) sekä myyttien ja legendojen merkitys roomalaiselle minä- ja maailmankuvalle. Väitöskirjatyönsä ohessa Pyy oli osa Suomen Rooman-instituutin johtajan Katariina Mustakallion tieteellistä työryhmää, joka työskenteli Roomassa vuosina 2011 ja 2012. Hänen artikkelinsa projektissa käsitteli nuoruuden ja herooisuuden suhdetta Augustuksen ajan historiankirjoituksessa.

Pyy on erityisen kiinnostunut soveltamaan sukupuolen-, kirjallisuuden-, kielen- ja elokuvatutkimuksen kriittisiä metodeja antiikin lähteiden tutkimukseen. Hän on julkaissut lukuisia artikkeleita jotka käsittelevät muun muassa herooisuuden, maskuliinisuuden ja kulttuuri-identiteetin yhteyksiä roomalaisessa runoudessa, sekä monografian The Semiotics of Caesar Augustus (Bloomsbury, 2018), jossa hän tutkii Augustus-hahmon muuttuvia merkityksiä länsimaisessa kulttuurissa. Monografia Women and War in Roman Epic, joka tarkastelee Julia Kristevan subjektiivisuusteorian kautta sukupuolen ja väkivallan teemoja epiikassa, julkaistaan sarjassa Amsterdam Studies in Classical Philology vuonna 2020 (Brill).

Post doc -urallaan Pyy on työskennellyt Koneen Säätiön ja Ella ja Georg Ehrnroothin Säätiön apurahatutkijana. 2015-2016 hän työskenteli vierailevana tutkijana St Andrewsin yliopistossa Skotlannissa (Säätiöiden post doc -pooli, Koneen Säätiö). Vuonna 2017 Pyy oli Suomen Rooman-instituutin ensimmäinen post doc -stipendiaatti, tutkimusaiheenaan tuolloin “To Be Roman, Be a Man: Constructions of Masculinity and Cultural Identity in Imperial Poetry”.

Suomen Rooman-instituutin tutkijalehtorina Pyy syventyy kolmevuotiseen tutkimusprojektiin “Rewriting Rape: Archetypes of Sexual Violence in Ancient Myth and on the Contemporary Screen” (2019-2022), joka käsittelee seksuaalisen väkivallan narratiiveja antiikin mytologiassa ja myyttien toisintoja 2000-luvun elokuva- ja tv-fiktiossa. Tutkimus kuuluu antiikin jälkivaikutuksen alaan, ja se pyrkii selvittämään yhtäältä kuinka antiikin perintö vaikuttaa modernin ruutufiktion tapoihin kuvata seksuaalista väkivaltaa, toisaalta kuinka ajankohtaiset ruumiillisen koskemattomuuden ja itsemääräämisoikeuden diskurssit vaikuttavat tapoihin tulkita ja uudelleenkirjoittaa antiikin myyttejä.

Pyyn tutkimus liittyy akateemiseen keskusteluun siitä, kenen ääni seksuaalisen väkivallan narratiiveissa kuuluu, miten uhrin/selviytyjän kokemusta sanallistetaan (tai ei sanallisteta) ja kuinka tekstuaalinen subjektiivisuus muodostuu näissä kulttuurisissa kertomuksissa. Pyy soveltaa antiikin kirjallisuuden tutkimukseen narratologista metodia ja hyödyntää myytin modernien uudelleentulkintojen kohdalla feministisen elokuvatutkimuksen teoreettista taustaa. Hänen lähestyy antiikin mytologiaa elävänä ja muuttuvana traditiona, jossa jokainen myytin uudelleenkerronta – antiikista nykypäivään – paitsi heijastaa aikansa olosuhteita, myös muuttaa ymmärrystämme myytin merkityksestä.

Pyy on tutkijalehtori 1.8.2019-31.7.2022.

hahmoTutkijalehtori