Johtaja

Instituutin johtaja Arja Karivieri. Professori Arja Karivieri on toiminut Suomen Rooman-instituutin johtajana vuodesta 2017. Instituutin johtaja vastaa instituutin tutkimus- ja opetustoiminnasta sekä sen kehittämisestä. Oman tutkimuksensa lisäksi johtaja kokoaa työryhmän tieteellisten kurssien osanottajista.

Arja Karivieri on Tukholman yliopiston professori aineessa Antikens kultur och samhällsliv. Hän on väitellyt vuonna 1997 Turun yliopistosta, jossa hän on myös klassisen arkeologian dosentti. Karivieri on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu tutkija, jolla on laaja ja monipuolinen kokemus roomalaisen ja kreikkalaisen antiikin tutkimuksesta ja opetuksesta.

Karivieri on johtanut vuodesta 1999 Suomen Ateenan-instituutin arkeologista projektia Arethousassa, Pohjois-Kreikassa. Lisäksi hän on toiminut Ruotsin Rooman-instituutin tutkimusassistenttina ja ollut vastuussa ruotsalaisista kenttätöistä L. Caecilius Iucunduksen talossa Pompejissa 2000-luvun alussa.

Karivieren tutkimuksen painopistealoja ovat materiaalinen kulttuuri Rooman valtakunnan alueella, erityisesti roomalainen arkkitehtuuri, seinämaalaukset, mosaiikit, keramiikka (erityisesti kreikkalaiset ja roomalaiset öljylamput), veistokset; keisari Hadrianuksen aikainen taide ja kulttuuripolitiikka; Rooman, Ostian, Pompejin ja Ateenan topografia; varhaiskristillinen arkkitehtuuri ja rakennusmateriaalin uudelleenkäyttö 200-luvulta 700-luvulle jKr. sekä myöhäisantiikin kulttuurinmuutos, yhteiskuntaelämä ja kulttuurien kohtaaminen. Tämän lisäksi hän on tutkinut erityisesti myöhäisantiikin estetiikkaa, varhaiskristittyjen ja uusplatonistien suhteita sekä myöhäisantiikin magiaa.

Karivieri johti vuosina 2015–19 Suomen Akatemian ja Tampereen yliopiston rahoittamaa “Segregated or Integrated? Living and Dying in the Harbour City of Ostia, 300 BCE – 700 CE” -tutkimushanketta yhteistyössä italialaisten viranomaisten kanssa. Hän syventyy johtajakautensa aikana antiikin Rooman satamakaupunkien Ostian ja Portuksen vaiheisiin myöhäisantiikista varhaiskeskiajalle.

Karivieri on johtajana 1.8.2017-31.7.2021

Lisätietoja: https://su-se.academia.edu/ArjaKarivieri.

hahmoJohtaja