Tutkimus

Instituutissa tehtävä tutkimus keskittyy antiikin ja keskiajan historiaan, klassilliseen filologiaan, klassilliseen arkeologiaan sekä taiteiden tutkimukseen. Tutkimuksen painopiste on tällä hetkellä sekä antiikin että keskiajan historiassa sekä arkeologiassa. Johtajan ja lehtorin tutkimushankkeet ovat keskeisessä asemassa: antiikin Rooman satamakaupunkien, Ostian ja Portuksen, vaiheet myöhäisantiikista varhaiskeskiajalle sekä seksuaalisen väkivallan narratiivit antiikin mytologiassa ja myyttien toisinnot 2000-luvun elokuva- ja tv-fiktiossa ovat tutkimuksen kohteina juuri nyt.

Instituutissa tutkimustaan tekevät pitkäaikaiset stipendiaatit sekä muut tutkijat rikastuttavat aiheiden kirjoa. Yhteistyötä tehdään myös suomalaisten sekä ulkomaisten yliopistojen ja tieteellisten instituuttien kanssa erilaisissa tutkimushankkeissa.


Suomen Rooman-instituutin johtajakaudellaan Arja Karivierin tutkimusaiheena on Rooman satamakaupunkien, Ostian ja Portuksen historia.

Lue lisää

Suomen Rooman-instituutin tutkijalehtorin kaudellaan Elina Pyyn tutkimus käsittelee seksuaalisen väkivallan narratiiveja antiikin mytologiassa ja myyttien toisintoja 2000-luvun elokuva- ja tv-fiktiossa.

Lue lisää

Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hanke on Suomen ulkomailla toimivien tiedeinstituuttien yhteinen projekti, joka keskittyy instituuttien tutkimusaineistojen digitaaliseen hallintaan ja avoimeen jakamiseen.

Lue lisää

Suomen Ateenan- ja Rooman-instituuttien yhteistyöprojekti Sisiliassa sijaitsevan Naksoksen kaupungin tutkimuksissa.

Lue lisää

IRFTutkimus