Amos Anderson -stipendiaatti 2018

FM Tuomo Nuorluoto Roomassa. (Kuva: Roosa Kallunki.)

Vuoden 2018 stipendiaatti on FM Tuomo Nuorluoto, jonka väitöstutkimuksen aiheena ovat roomalaiset naisten nimet ja työotsikko on Roman Female Cognomina: Studies in Roman Onomastics. 

Helsingin yliopistosta latinan ja roomalaisen kirjallisuuden maisteriksi valmistunut Nuorluoto on tohtorikoulutettava Uppsalan yliopiston latinan oppiaineessa. Stipendiaattiaikanaan Nuorluoto kirjoittaa ruotsinkielisen artikkelin, joka käsittelee myöhäisen tasavallan ja varhaisen keisariajan naisten sosioekonomista asemaa ja identiteettiä nimistön ja nimeämiskäytäntöjen muutosten kautta. Amos Anderson -stipendin turvin Nuorluoto työskentelee Suomen Rooman-instituutissa kolmen kuukauden ajan vuonna 2018.

Aikaisempia stipendiaatteja

IRFAmos Anderson -stipendiaatti 2018