Stipendiaatit

Instituutti tarjoaa yhteistyössä muiden säätiöiden ja yhdistysten kanssa vuosittain kolmelle-viidelle nuorelle tutkijalle apurahoja, asunnon sekä tukiverkoston Roomassa tai muualla Italiassa tehtävää tutkimusta varten.

Hakuilmoitukset Tutkijat -sivulla.


Wihurin stipendiä on jaettu yhteistyössä Jenny ja Antti Wihurin rahaston kanssa vuodesta 1965 lähtien. Se on tarkoitettu vuoden työskentelyyn jollain instituutin keskeisellä alalla tutkimustaan tekevälle tohtorikoulutettavalle.

Lue lisää

Instituutti myöntää vuosittain kolmen kuukauden matka-apurahan pääalojensa post doc -tutkijalle Roomassa tehtävää tutkimustyötä varten.

Lue lisää

Föreningen Konstsamfundetin yhteistyössä säätiön Intitutum Romanum Finlandiae kanssa perustama matka-apuraha on tarkoitettu kolmen kuukauden työskentelyyn Roomassa jatko-opiskelijalle, post doc -tutkijalle tai vastaavalla koulutusasteella tutkimusta tekevälle.

Lue lisää

Instituutti myöntää yhteistyössä Waldemar von Frenckells stiftelsen kanssa vuosittain stipendin arkkitehtuuriopiskelijalle diplomityöhön liittyvää tutkimusta varten.

Lue lisää

Instituutin ystäväyhdistys, Villa Lanten Ystävät ry., on jakanut omaa stipendiään vuodesta 1989 lähtien. Se on tarkoitettu neljän kuukauden työskentelyyn jollain instituutin keskeisellä alalla tutkimustaan tekevälle tohtorikoulutettavalle.

Lue lisää

hahmoStipendiaatit