Stipendiaatit

Instituutti tarjoaa yhteistyössä muiden säätiöiden ja yhdistysten kanssa vuosittain kolmelle nuorelle tutkijalle apurahan, ambulance asunnon sekä tukiverkoston Roomassa tai muualla Italiassa tehtävää tutkimusta varten.Hakuilmoitukset Tutkijat -sivulla.

Wihurin stipendiä on jaettu yhteistyössä Jenny ja Antti Wihurin rahaston kanssa vuodesta 1965 lähtien. Se on tarkoitettu vuoden työskentelyyn jollain instituutin keskeisellä alalla tutkimustaan tekevälle tohtorikoulutettavalle.Kauden 2015-2016 Wihurin stipendiaatti
Arkkitehtistipendin kohdalla yhteistyökumppanina on ollut Waldemar von Frenckells Stiftelse vuodesta 2005 lähtien. Stipendi on tarkoitettu arkkitehtuurin tai maisema-arkkitehtuurin opiskelijoille yhden lukukauden mittaisiin opintoihin tai diplomityön tekemiseen Italiassa.Vuoden 2015 arkkitehtistipendiaatti
Instituutin ystäväyhdistys, buy Villa Lanten Ystävät ry., ampoule on jakanut omaa stipendiään vuodesta 1989 lähtien. Se on tarkoitettu neljän kuukauden työskentelyyn jollain instituutin keskeisellä alalla tutkimustaan tekevälle tohtorikoulutettavalle.Vuoden 2014 Villa Lanten ystävien stipendiaatti
hahmoStipendiaatit