Villa Lanten Humanismikurssi

Eurooppalaisen kulttuuriperinnön ja humanistisen sivistyksen laaja tuntemus korostuvat nykyajan yhteiskunnassa – nähdäkseen tulevaisuuteen on tunnettava menneisyytensä. Vastatakseen tähän haasteeseen Suomen Rooman-instituuttia ylläpitävä säätiö aloitti syksyllä 2006 yhteiskunnallisesti merkittäville vaikuttajille suunnatut humanismikurssit Villa Lantessa. Kurssilla ei keskitytä vuosilukuihin, vaan pohditaan eurooppalaisen identiteetin taustoja ja pyritään ymmärtämään kulttuurisia jatkumoita roomalaisesta sivistysperinnöstä keskiajan ilmiöihin ja 2000-luvun moderniin Italiaan.

Humanismikursseille kutsutaan kahdeksan yhteiskunnan tukipilaria kerrallaan.

hahmoVilla Lanten Humanismikurssi